Софтуерни разработки

Създаване на специализиран софтуер и тестването му