Кариери

Направете следващата стъпка

Позиция Град

София

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

Дистанционно

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

София

Кандидатствайте

Варна

Кандидатствайте

Пловдив

Кандидатствайте

Велико Търново

Кандидатствайте

Русе

Кандидатствайте

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате
директната форма за контакт
.

Предимства

С какво МенторМейт е по-добра от повечето компании

МенторМейт

 • Работа по разнообразни и значими проекти
 • Възможност за работа с най-новите технологии
 • Възможност за работа от вкъщи или друга локация
 • Общност от над 500 топ софтуерни инженери
 • Директна комуникация с клиента
 • Възможност за използване на креативни подходи
 • Множество програми за професионално обучение и развитие
 • Възможност за изява и израстване в йерархията
 • Дългосрочни работни взаимоотношения
 • Открита и навременна комуникация с колеги и ръководство
 • Страхотни фирмени събития и партита

Други IT компании

 • Дългогодишни проекти без разнообразие
 • Oстарели технологии, без възможност за промяна
 • Липса или минимални възможности за работа извън офиса
 • Работа в малък и тясно специализиран екип
 • Затруднен достъп до клиента и неговите изисквания
 • Работа в строго определени рамки
 • Липса на програми за развитие на служителите
 • Ограничена видимост на заслугите
 • Несигурна работа след края на проекта
 • Затруднена комуникация и липса на обратна връзка
 • Формални и скучни събития
Започнете

Работа при нас