Успешно завърши още един курс по английски език

Общо 22 колеги усъвършенстваха своя английски език като част от традиционните ни ежемесечни езиковите обучения във всеки от петте ни офиса в България.

Общо 22 колеги от всички отдели в МенторМейт усъвършенстваха своя английски език благодарение на традиционните езикови обучения, осигурени от компанията. В рамките на 10 седмици 12 участници от София и 10 – от Пловдив преминаха през общо 20 урока върху граматика, лексика и писмени и говорими умения.

Обучението включваше 90-минутни занимания всяка седмица. МенторМейт си партнира със сертифициран езиков център, който организира разнообразни лекции, водени от няколко различни лектори, а часовете за провеждане на уроците бяха гъвкави спрямо работния ден на всички участници. Езиковият курс използва и елементи на геймификация, което насърчи всички да бъдат активни в дискусиите и упражненията, за да подобрят своите комуникативни и писмени умения. В допълнение програмата беше адаптирана спрямо обратната връзка и предложенията на участниците.

Сертификати за завършен курс по английски език

Всяка година МенторМейт организира до 8 езикови курса, а следващото обучение вече започна с нови 2 групи от офисите ни в София и Варна.