Green Learning инициатива за build & infrastructure automation, reusable components, templates

Над 30 колеги от МенторМейт взеха участие във втората ни Green Learning инициатива.

Над 30 колеги от МенторМейт взеха участие във втората ни Green Learning инициатива на тема “How to make our work easier?” Целта й бе с предварително определен от участниците технологичен стак, да се разработи прототип, който да улесни ежедневната работа на участниците и да се приложи на практика в проекти в компанията.

В продължение на два месеца участниците, разпределени в отбори или участващи индивидуално, работиха по идеите си за оптимизация. Завършените проекти и проучвания бяха представени в рамките на един уикенд в курорта Рибарица. Всяка една от десетте прeзентации комбинира различни технологии и подходи, за да реши проблеми от ежедневната работа на участващите.

Ето и екипите, които участваха в обучителната инициатива:

PKCE: Емил Балтов, Ива Пенева, Васил Митов, Искра Трифонова
Използвани технологии: Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Expression Language
Тема: Attribute-based access control (ABAC) компонент, който лесно да може да бъде модифициран за нуждите на всеки проект.

Plovdiv: Петко Стоянов, Стефан Стайнов, Стефан Пеев, Георги Иванов
Използвани технологии: AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, ASP .NET Core, Python
Google AppScript
Тема: Бот за проследяване на заетостта на залите, който цели да увеличи ефективността на използването им.

CaffeineOverflow: Елизар Атанасов, Иван Иванов, Християн Колев
Тема: Event Mate – уеб приложение за организиране на различни видове събития (тиймбилдинги, презентации, партита, курсове).
Използвани технологии: Laravel 5.8 и NuxtJS

Shiny Brains: Юлия Тенинчева и Теодор Костадинов
Тема: Как технологиите могат да ни помогнат по-добре да управляваме времето си?

Mr. Logger: Здравко Тянков, Велизар Терзиев, Явор Алексиев, Явор Вълчев
Тема: Correlation IDs to be able to trace a request all the way from the FE to the BE, Amazon Lambda (Log to Graylog from FE, BE, AWS)
Използвани технологии: React, Vue, AWS Lambda, AWS S3, AWS EC2, Graylog

DC/IC: Илия Янев, Георги Иванов, Тихомир Минчев
Тема: Бърз и надежден CI/CD AWS pipeline
Използвани технологии: Git, GitHub, Spring Boot, Hibernate, Geb, Jenkins, АWS

Automate 101: Георги Филипов, Даниел Пенчев, Ясен Тодоров
Тема: Use ARM (Azure Resource Manager) and Azure Templates to produce easy for creation and customization environments
Използвани технологии: Azure DevOps, ARM, Azure Templates, Angular, Git

Team Alexander Bozhkov & Dimitar Trifonov
Тема: Automatic Menu Builder using ML Decision Tree approach to support restaurants
Използвани технологии: Python 3.x, Python/scikit-learn, Python/pandas, Python/NumPy

В инициативата имаше и няколко индивидуални участия:

Даниел Ранков
Тема: GitLabCI
Използвани технологии: SonarQube, git-secrets, Snyk, Retire.js, SonarLint, OWASP, Dependency Check, OWASP ZAP

Росен Колев
Тема: Code that deploys code, WHAAT, Bot, and cognitive services
Използвани технологии: .NET script, .NET Core, Angular

Димитър Раев
Тема: NN and GAI performance optimization algorithms in Bio Robots

Благодарим на всички участници в инициативата за невероятния им принос за успеха на това събитие.