MentorMate участва в класацията ТОП ИКТ Работодател

Бяхме част от провелата се на 10 октовмри официална церемония по обявяване на победителите.

Кога: 10.10.2012
Къде: бул. Александър Малинов 51, София
Контакт: office(at)mentormate.bg

На 10-ти октомври 2012 г. ще се проведе кръгла маса и официална церемония по обявяване на победителите в отделните категории в конкурса “ТОП ИКТ Работодател” за 2012 година.

Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в България.

В компаниите, участващи в проучването ще бъдат анкетирани и анализирани три групи от респонденти: висшият мениджмънт, специалисти човешки ресурси и служители. Информацията се набира чрез три различни въпросници, попълвани от служителите на компанията, мениджър „Човешки ресурси” и Управител/СЕО/Изпълнителен директор.

Оценяването и класирането на участниците се основава на общите резултати на компанията от всички въпросници. Най-голяма тежест имат резултатите от въпросника за проучване на ангажираността на служителите.