QA презентация пред студенти от Пловдивския университет

Представители на МенторМейт запознаха повече от 30 студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с  професията на QA специалиста.

Представители на МенторМейт запознаха повече от 30 студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с  професията на QA специалиста. Диляна Тоцева, QA Manager, Георги Иванов, Software Architect in Automation, и Йоана Лалова, QA Analyst в МенторМейт, говориха пред последен курс студенти от специалност “Софтуерни технологии и дизайн” на 26 февруари.

Диляна, Георги и Йоана споделиха повече за компанията и QA практиката, каква е ролята на QA специалиста, как да автоматизираме тестове и тестови процеси, примери за стратегии, планове, матрици и инструменти от реални проекти в МенторМейт. Презентацията завърши с демонстрация, където студентите получиха съвети и примери как да приложат наученото от презентацията на практика. 

“За мен беше изключително удоволствие да представя QA практиката и DevCamp инициативата пред студентите от Пловдивския университет. Бях приятно изненадана, че голяма част от тях вече бяха чували за нас от QA бира събитие, което организирахме през януари. Надявам се презентацията ги е вдъхновявила да поемат по пътя на софтуерния тестер и автоматизацията. Ще се радвам да ги срещна отново, този път на интервю за работа в МенторМейт и като мои бъдещи колеги.”,  сподели Диляна.