Нови сертификати за QA екипа

Награждаването за “Certified Tester, Foundation Level” вече започна по програмата ”ISTQB Certified Tester.”

Кога: 07.01.2013
Къде: бул. Александър Малинов 51, София
Контакт: office(at)mentormate.bg

Започнахме да сертифицираме поетапно QA екипа на компанията със сертификати за “Certified Tester, Foundation Level” на ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Организацията започва своята дейност през 2002 г. в Белгия. Асоциацията е въвела програмата ”ISTQB Certified Tester”, която се е превърнала в световен стандарт в областта на сертифицирането на QA-и.

MentorMate Certificates ISTQB