Първи практически masterclass на МенторМейт за основите на Scrum

Общо 20 ученици се включиха в две 3-часови сесии посветени на нашата Agile Scrum методология, която използва спринтове за да задвижва екипи в проектите ни.

Общо 20 студенти се включиха в първото ни masterclass обучение, посветено на принципите на Scrum методологията. В рамките на две 3-часови сесии Моника Койкова, QA Lead, и Даниел Парашкевов, .NЕТ Software Development Lead,  споделиха най-добрите техники за ефективно управление на софтуерни проекти.

Моника Койнова и Даниел Парашкевов

В обучението двамата ни колеги представиха както множество полезни практики, така и своя многогодишен опит в използването на Scrum. Техни ученици бяха специално подбрани 20 студенти от Икономически университет – Варна от различни икономически и IT специалности. Всеки от тях се запозна в детайли с нашата Scrum методология като предпочитана Agile практика, която използва спринтове, за да задвижва екипи в постепенното изпълнение на проекти. В допълнение Моника и Даниел представиха динамичния процес на разработка и оптималните решения в дългосрочното планиране.

След края на сесиите през месец май всеки участник ще получи специален сертификат за успешно завършване на обучението, както и основни познания, които да използва за своето кариерно развитие в IT сферата.

Сруденти от ИУ - Варна