Създадохме iPad приложение, което да представи сложните концепции в невронауките под формата на игри и така да подобри сътрудничеството и ангажираността между учениците в класните стаи.
ВЪЗМОЖНОСТ

Визуално представяне на теория в учебния процес

Въпреки че използването на устройства като iPad в обучението е добре познато, преподавателите изпитват затруднения да ги прилагат ефективно в учебния процес. Adventium Labs и учените от Университета в Минесота смятат, че интересът към изучаването на невронауките би могъл да се подобри, ако се наблегне повече на взаимодействието между самите ученици чрез внедряване на технологиите в цялостния процес на обучението.

Adventium Labs споделят:

Мартин Мишаловски, технически ръководител на проекта, споделя как решението, което предложихме, е вдъхновило и създаването на Andamio Games – стартъп, насочен към образованието.

РЕШЕНИЕ

Мобилно приложение за обучение и проследяване на прогреса

Работихме съвместно с Adventium Labs, за да създадем iNeuron – приложение за iPad, проектирано да подпомага изучаването на невронауките, неврофизиологията и неврологичните разтройства чрез интерактивни игри. Темпото на обучение в приложението може да бъде управлявано самостоятелно от учениците, благодарение на предварително зададените инструкции. Преподавателите, от своя страна, могат да проследяват прогреса на цялата група или индивидуално за всеки чрез помощното приложение Andamio. .

“Имахме нужда да си партнираме с някой, който би могъл да накара нашата идея да проработи в реалния свят, не само в лабораторията ни.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

Споделено учене

Преподавателите са наясно, че социалната среда по време на обучението, играе важна роля за мотивацията на учениците и стремежът им към постигане на резултати. iNeuron позволява организирането на групови игри между двама или повече ученици. По време на играта те изграждат дигитално невронни връзки и по този начин демонстрират напредъка си. Всеки верен отговор носи точка на играчите, като те могат да се състезават индивидуално или отборно. Веднъж щом играчът е уверен, че частите са били правилно съединени, той ги изпраща за проверка към следващ играч, като това дава възможност за споделено учене и затвърждаване на знанията. Приложението включва разнообразни интерактивни предизвикателства, като невро стимулатор и библиотека на познанието, които стават достъпни на по-горните и сложни нива.

“Партньорите ни от МенторМейт имат опит в разработването на софтуерни продукти в различни области и в решаването на разнообразни проблеми. Те се занимават с това от много време и са много добри в работата си. Това бяха именно и уменията, от които се нуждаехме”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

Лесно създаване на съдържание

Преподавателите, които искат да създадат своя собствена учебна програма, се нуждаеха от ясен и леснодостъпен начин, чрез който да качват допълнителни материали на приложението. Поради тази причина изградихме инструмент, който събира съдържание от често използвани приложения като Excel таблици и PowerPoint презентации. Събраната информация се трансормира в XML, за да се качи на приложението.

Множество възможности и офлайн

Добрите образователни инструменти не следва да бъдат зависими от достъпа до интернет. Тъй като приложението записва информацията на основното виртуално табло, използвайки единствено връзка с локалната мрежа, преподавателите могат да получат достъп до резултатите дори и без да са свързани с интернет. Те могат да използват записаната информация, за да оценят как учениците напредват и да идентифицират устойчивите модели във взаимодействието между тях.

ПОДХОД

Първо създай, после тествай

Плана за разработване на приложението включваше два основни етапа. Първо, да създадем и тестваме прототип, с който да се провери дали хипотезата е реално приложима. Второ – изграждане на продукт, които може да се използва едновременно от под 10 до над 1000 потребители.

“И за момент не съм имал усещането, че е необходимо да пояснявам към какво се стремим. В началото прекарахме много време обсъждайки целите, стратегиите и изяснявайки нещата. Те наистина разбраха.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

Персонализирани уроци

iNeuron промени коренно начина, по които учениците и преподавателите си взаимодействат в класната стая. Виртуалното табло позволява на учителите да персонализират плана за обучение и динамично да актуализират профила в приложението на всеки студент. Използвайки таблото, преподавателите лесно идентифицират въпросите, които са най-трудни за учениците. Ако резултатите показват, че групата се нуждае от повече обяснение, учителите могат да спрат играта, за да изяснят материала. Те могат да генерират три вида репорти през таблото – прогресът на всеки ученик, прогрес по групи ученици и напредъка по конкретен въпрос. Приложението позволява и на учениците да информират директно преподавателите си, когато имат затруднения с материала. Този сигнал се появява на учителското табло, благодарение на което те могат по-добре да управляват времето за допълнителна работа с тези ученици.
До момента, iNeuron приложението е свалено над 100 000 пъти.

“Самият продукт подпомогнa старта на Andamio Games. За мен, това е в основата на всичко, което разработихме заедно с МенторМейт.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Разширяване на проекта

В резултат на успеха на iNeuron, Adventium Labs създадоха Andamio Games – технологична компания, насочена към образователния сектор. Те пуснаха първите версии на iNeuron и Andamio Dashboard с планове да продължат да обогатяват съдържанието им. Също така продължават да проучват нови сфери за геймификация на обучителния процес.

Подобни проекти