Създадохме iPad приложение, което да представи сложните концепции в невронауките под формата на игри и така да подобри сътрудничеството между учениците и тяхното задържане в класните стаи.
ВЪЗМОЖНОСТ

Визуализиране на задълбочената теория

Въпреки, че използването на устройства като iPad в класните стаи е вече широко разпрострнено, преподавателите изпитват затруднения да ги прилагат ефективно в учебния процес. Adventium Labs и учените от Университета в Минесота предположиха, че желанието към изучаването на невронауките би могъл да се подобри, ако технологиите наблегнат повече на взаимодействието между самите ученици и стойностното технологично интегриране в процеса на обучение.

Adventium Labs споделят:

Мартин Мишаловски, технически ръководител и поддръжник на проекта, споделя как решението, което предложихме, е вдъхновило и създаването на Andamio Games – стартъп, насочен към образованието.

РЕШЕНИЕ

Мобилно приложение за обучение и проследяване на прогреса

Работихме съвместно с Adventium Labs, за да създадем iNeuron – приложение за iPad, проектирано да подпомага изучаването на невронауките, неврофизиологията и неврологичните разтройства чрез интерактивни игри. Темпото на прецизното обучение в приложението може да бъде управлявано самостоятелно от учениците, благодарение на предварително зададените инструкции. Преподавателите, от своя страна, могат да проследяват прогреса на цялата група или индивидуално за всеки чрез помощното приложение за iNeuron – Andamio Dashboard.

“Имахме нужда да си партнираме с някой, който би могъл да осъществи нашата идея в реалния свят, а не само в лабораторията ни.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

Споделено учене

Преподавателите са наясно, че социалната среда по време на обучението играе важна роля за мотивацията и стремежa на ичениците към постигане на резултати. iNeuron позволява на учителите да организират групови игри между двама или повече ученици. По време на играта те работят в екип за да изграждат дигитално невронни връзки и по този начин демонстрират напредъка си. Всеки верен отговор носи точка на играчите, като всеки от тях може да се състезава индивидуално или отборно. Веднъж щом играчът е уверен, че частите са били правилно съединени, той ги изпраща за проверка към следващ играч, като това дава възможност за споделено учене и взаимно затвърждаване на знанията. Приложението включва разнообразни интерактивни предизвикателства, като невро-стимулатор и библиотека на познанието, която се предоставя по разнообразен начин при различните и по-горни нива.

“Партньорите ни от МенторМейт имат опит в разработването на софтуерни продукти в различни области и в решаването на разнообразни проблеми. Те се занимават с това от много време и са много добри в работата си. Това бяха именно и уменията, от които се нуждаехме.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

Лесно създаване на съдържание

Преподавателите, които искат да създадат своя собствена учебна програма, се нуждаеха от ясен и точен начин, чрез който да качват допълнителни материали в приложението. Поради тази причина изградихме авторски инструмент, който да събира съдържание от често използвани приложения като Excel таблици и PowerPoint презентации. Събраната информация, под формата на текст, анимациии и промени, се трансормира в XML, за да се качи на приложението.

Множество офлайн възможности

Добрите образователни инструменти не следва да бъдат зависими от достъпа до интернет. Тъй като приложението записва информацията на основното виртуално табло, използвайки единствено връзка с локалната мрежа, преподавателите могат да получат достъп до резултатите дори и без да са свързани с интернет. Те могат да използват записаната информация, за да оценят как учениците напредват и да идентифицират устойчивите модели във взаимодействието си с тях.

ПОДХОД

Първо създай, после тествай

Плана за разработване на приложението включваше два основни етапа. Първо, да създадем и тестваме прототип, с който да се провери дали хипотезата е реално приложима. Второ – изграждане на продукт, които може да се използва както от 10, така и от 1000 потребители едновременно.

“И за момент не съм имал усещането, че е необходимо да пояснявам към какво се стремим. В началото прекарахме много време в обсъждане на целите, стратегиите и изясняването на нещата. Те наистина ни разбраха.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

Персонализирани уроци

iNeuron промени коренно начина, по които учениците и преподавателите си взаимодействат в класната стая. Виртуалното табло позволява на учителите да персонализират плана за обучение и динамично да актуализират профила в приложението на всеки студент. Използвайки таблото, преподавателите лесно идентифицират въпросите, които са най-трудни за учениците. Ако резултатите показват, че групата се нуждае от повече разяснения, учителите могат да спрат играта, за да изяснят даден материал. Те могат да генерират три вида репорти през таблото – прогреса на всеки ученик, прогрес по групи ученици и напредъка по конкретен въпрос. Приложението позволява и на учениците да информират директно преподавателите си, когато имат затруднения. Този сигнал се появява на учителското табло, благодарение на което те могат по-добре да управляват времето за допълнителна работа с тези ученици. До момента, iNeuron приложението е свалено над 100 000 пъти.

“Самият продукт подпомогнa за стартирането на Andamio Games. За мен, това е доказателство за всичко, което разработихме заедно с МенторМейт.”

Мартин Мишаловски, технически ръководител

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Разширяване на проекта

В резултат на успеха на iNeuron в класните стаи и броят свалени приложения, Adventium Labs създадоха Andamio Games – технологична компания, насочена към образователния сектор. Те вече пуснаха първите версии на iNeuron и Andamio Dashboard с планове да продължат да обогатяват съдържанието им. В допълнение на това те продължават да проучват нови сфери за геймификация на обучителния процес.

Подобни проекти