FOSS Swim School

Изградихме дигитална платформа, чрез която да улесним регистрациите за обучения по плуване и анкетните проучвания, като същевременно увеличихме ангажираността на клиентите.
Възможност

Преосмисли използването на технологии и елиминирай бариерите за обучение

За 24 години на пазара FOSS Swim School са изградили отлична репутация в предоставянето на качествени уроци по плуване. Но с оглед на използваните вече поостарели наследствени технологии, които забавяха вътрешните процеси и не позволяваха на обратната връзка от родителите да достигне бързо и лесно до треньорите по плуване, FOSS се насочи към подобряване на връзката с клиентите си. Изграждането на нова платформа щеше да улесни събирането на стойностни данни и щеше да предостави на родителите средство, чрез което да следят графика и напредъка на децата си, както и ефикасен начин за предоставяне на обратна връзка директно към инструктурите по плуване.

“Това беше едно пълноценно сътрудничество. Бяхме в постоянна връзка с екипа на МенторМейт, като целта ни беше да запазим фокуса си едновременно върху потребителите и върху бизнеса ни.”

Joseph Rueter, Chief Systems Officer

Подход

Поглед през призмата на потребителите за опознаем и разработим

За да изградим система, отговаряща на нуждите на вътрешните процеси и поддържаща взаимовръзката с клиентите на FOSS, организирахме срещи както в офиса на МенторМейт, така и в сградите на организацията, където се провеждат уроците по плуване. Срещнахме се със служители на FOSS и с обучаващите се по плуване, за да разберем основните нужди и трудности, с които се сблъскват в момента. Благодарение на тези срещи успяхме да изведем и основните проблемни звена, които трябваше да преработим в настоящата система. Следващият етап беше да проектираме решение, което да подпомогне компанията в подобряването на настоящите регистрационни форми и взаимодействието с клиентите им.

“Сътрудничеството с отдалечени един от друг екипи може да ви накара да си помислите, че ще се сблъскате с някои обстоятелства и предизвикателства заради различните часови зони и езика… Темповете на работа изобщо не бяха възпрепятствани от разстоянието… Те бяха ускорени.”

Joseph Rueter, Chief Systems Officer

РЕШЕНИЕ

Нови нива на проследедяване на развитието и подсилване на каналите за обратна връзка

Използвахме възможностите на AngularJS, .NET и SQL Server, за да изградим стабилно уеб приложение с модерен и функционален интерфейс за различните платформи, които се използват за комуникация между клиентите и хората от FOSS.

Създадохме и iPad базиран въпросник, на който родителите да могат да споделят своите коментари и притеснения в реално време. Информацията се представя към служителите по начин, който им позволява да предприемат незабавни действия и им дава възможност да идентифицират и отговорят на нуждите на клиента възможно най-бързо и ефективно.

Процесът за регистрация на часове по плуване също беше подобрен многократно. Responsive single page уеб приложение, написано на AngularJS + EcmaScript 6 и комуникаращо със WebAPI backend (C#/.NET), позволява на родителите бързо и удобно да направят регистрация както от своя компютър, така и от таблет или телефон.

За да решим проблема с огромния брой заявки, които се създават в дните, отворени за резервация на часове по плуване (в пиковите моменти активните потребители нарастват от няколко човека до хиляди само за секунди), разработихме система, която може да работи зад LoadBalancer и да скалира от един до много на брой сървъри, обработващи заявките. За тази цел използвахме Amazon Web Services, AWS LoadBalancers и auto scaling groups.

Благодарение на новата система, времето, необходимо за обработка на всички заявки за плуване и намирането на подходящия час и учител за всяко дете, беше драстично намалено от около месец ръчна работа до само няколко дни. Сложни бизнес правила за запълване на местата, определяне на крайната цена за плуване, генериране на фактури, частични плащания и система за кредитиране разработихме на .NET/ C#, а самите данни – запазвани на SQL Server и bakcup-вани на няколко машини, използвайки Log shipping. Системата беше интегрирана с WorldPay (за плащания с кредитни карти и чекове), SendGrid (за изпращане на мейли) и други 3rd party providers.

FOSS имаха за цел и да намалят използваната хартия за принтиране на бланки за регистрации, въпросници и репорти. Използвахме SQL Server Reporting Services (SSRS), за да разработим повече от 35 различни репорта, които да представят информацията в подходящ за анализ вид и да помагат на служителите на FOSS да вземат важни стратегически решения.

Подход

Поглед през призмата на потребителите за създаване на едно по-пълно изживяване

За да изградим система, отговаряща в максимална степен на нуждите на FOSS, организирахме срещи както в офиса на МенторМейт, така и на местата, където се провеждат уроците по плуване. Срещнахме се със служители на FOSS и с обучаващите се по плуване, за да разберем основните нужди и трудности, с които се сблъскват в момента. Благодарение на тези срещи успяхме да изведем и основните неработещи звена, които трябваше да променим в настоящата система. Следващият етап беше да проектираме решение, което да подпомогне компанията в подобряването на вътрешните процеси и взаимодействието с клиентите им.

“Наехме МенторМейт, за да подобрим взаимодействието с клиентите ни, като го направим по-бързо и по-удобно, като крайната цел беше да го превърнем в едно страхотно преживяване за всяко дете”

Jon Foss, CEO

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Повече възможности чрез подобрена технология

Освен подобряването на формата за регистрация и обратна връзка, приложението предостави на FOSS средство, с което да управлява по-добре обучителните процеси на компанията.

Клиентите вече разполагат с още по-ефективна платформа за споделяне на коментари или притеснения, а служителите могат да усъвършенстват програмите си за обучение, благодарение на възможността да получава обратната връзка в реално време.

Подобни проекти