FOSS Swim School

Изградихме дигитална платформа, чрез която да улесним регистрациите за обучения по плуване и анкетните проучвания, като същевременно увеличихме ангажираността на клиентите.
Използвани технологии
Дизайн
Мобилни
Облачни
Тестване
Уеб
ВЪЗМОЖНОСТ

Преосмисли използването на технологии и елиминирай бариерите за обучение

За 24 години на пазара FOSS Swim School са изградили отлична репутация в предоставянето на качествени уроци по плуване. Но с оглед на използваните вече поостарели наследствени технологии, които забавяха вътрешните процеси и не позволяваха на обратната връзка от родителите да достигне бързо и лесно до треньорите по плуване, FOSS се насочи към подобряване на връзката с клиентите си. Изграждането на нова платформа щеше да улесни събирането на стойностни данни и щеше да предостави на родителите средство, чрез което да следят графика и напредъка на децата си, както и ефикасен начин за предоставяне на обратна връзка директно към инструкторите по плуване.

“Това беше едно пълноценно сътрудничество. Бяхме в постоянна връзка с екипа на МенторМейт, като целта ни беше да запазим фокуса си едновременно върху потребителите и върху бизнеса ни.”

Joseph Rueter

Chief Systems Officer

Screenshot of FOSS website
ПОДХОД

Поглед през призмата на потребителите за да разберем и да създадем

За да изградим система, отговаряща на нуждите на вътрешните процеси и поддържаща взаимовръзката с клиентите на FOSS, организирахме срещи както в офиса на МенторМейт, така и в сградите на организацията, където се провеждат уроците по плуване. Срещнахме се със служители на FOSS и с обучаващите се по плуване, за да разберем основните нужди и трудности, с които се сблъскват в момента. Благодарение на тези срещи успяхме да изведем и основните проблемни звена, които трябваше да преработим в настоящата система. Следващият етап беше да проектираме решение, което да подпомогне компанията в подобряването на настоящите регистрационни форми и взаимодействието с клиентите им.

“Сътрудничеството с отдалечени един от друг екипи може да ви накара да си помислите, че ще се сблъскате с някои обстоятелства и предизвикателства заради различните часови зони и езика… Темповете на работа изобщо не бяха възпрепятствани от разстоянието… Те бяха ускорени.”

Joseph Rueter

Chief Systems Officer

РЕШЕНИЕ

Нови нива на проследяване в развитието и утвърждаване на комуникационните канали

Използвахме възможностите на AngularJS, .NET и SQL Server, за да изградим устойчиво уеб приложение с функционален интерфейс за платформите, които се използват за връзка между клиентите и служителите на FOSS. Създадохме и iPad въпросник, в който родителите да могат да споделят в реално време своите мнения и притеснения. Информацията се предоставя на служителите по начин, който им позволява да предприемат незабавни действия и им дава възможност да определят и отговорят на нуждите на клиента възможно най-бързо и ефективно.

 

Технологията също предоставя на родителите по-удобни средства за да записват и проследяват развитието на младите плувци в периода на техния обучителен курс. Богатият интерфейс илюстрира наглед архива със записаните участници, предстоящите или одобрени записвания, както и функциите, които позволяват улесненото ръководство при създаване на профили и възможността да се актуализира контактната информация.

AWS

Cloud технологии, които използвахме

Elastic Load
Balancing
AWS
StepFunctions
AWS
Lambda
AWS
КМS
Amazon
SQS
Amazon
SNS
Amazon
Cloudfront
Amazon
EC2
Desktop screenshot of the FOSS application
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Повече възможности чрез съвременна технология

Освен подобряването на формата за регистрация и обратната връзка, приложението предостави на FOSS средство, с което да подобри обучителните процеси и да вдъхне вяра на младите плувци.

 

Клиентите вече разполагат с още по-ефективна платформа за споделяне на коментари или притеснения, а служителите могат да усъвършенстват обучението си, благодарение получената в реално време обратната връзка.