FOSS Swim School

Изградихме дигитална платформа, чрез която да улесним регистрациите за обучения по плуване и анкетните проучвания, като същевременно увеличихме ангажираността на клиентите.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
Cloud & DevOps
ВЪЗМОЖНОСТ

Преосмисли използването на технологии и елиминирай бариерите за обучение

За 24 години на пазара FOSS Swim School са изградили отлична репутация в предоставянето на качествени уроци по плуване. Но с оглед на използваните вече поостарели наследствени технологии, които забавяха вътрешните процеси и не позволяваха на обратната връзка от родителите да достигне бързо и лесно до треньорите по плуване, FOSS се насочи към подобряване на връзката с клиентите си. Изграждането на нова платформа щеше да улесни събирането на стойностни данни и щеше да предостави на родителите средство, чрез което да следят графика и напредъка на децата си, както и ефикасен начин за предоставяне на обратна връзка директно към инструкторите по плуване.

“Това беше едно пълноценно сътрудничество. Бяхме в постоянна връзка с екипа на МенторМейт, като целта ни беше да запазим фокуса си едновременно върху потребителите и върху бизнеса ни.”

Joseph Rueter

Chief Systems Officer

ПОДХОД

Поглед през призмата на потребителите за да разберем и да създадем

За да изградим система, отговаряща на нуждите на вътрешните процеси и поддържаща взаимовръзката с клиентите на FOSS, организирахме срещи както в офиса на МенторМейт, така и в сградите на организацията, където се провеждат уроците по плуване. Срещнахме се със служители на FOSS и с обучаващите се по плуване, за да разберем основните нужди и трудности, с които се сблъскват в момента. Благодарение на тези срещи успяхме да изведем и основните проблемни звена, които трябваше да преработим в настоящата система. Следващият етап беше да проектираме решение, което да подпомогне компанията в подобряването на настоящите регистрационни форми и взаимодействието с клиентите им.

“Сътрудничеството с отдалечени един от друг екипи може да ви накара да си помислите, че ще се сблъскате с някои обстоятелства и предизвикателства заради различните часови зони и езика… Темповете на работа изобщо не бяха възпрепятствани от разстоянието… Те бяха ускорени.”

Joseph Rueter

Chief Systems Officer

РЕШЕНИЕ

Нови нива на проследяване в развитието и утвърждаване на комуникационните канали

Използвахме възможностите на AngularJS, .NET и SQL Server, за да изградим устойчиво уеб приложение с функционален интерфейс за платформите, които се използват за връзка между клиентите и служителите на FOSS. Създадохме и iPad въпросник, в който родителите да могат да споделят в реално време своите мнения и притеснения. Информацията се предоставя на служителите по начин, който им позволява да предприемат незабавни действия и им дава възможност да определят и отговорят на нуждите на клиента възможно най-бързо и ефективно.

 

Технологията също предоставя на родителите по-удобни средства за да записват и проследяват развитието на младите плувци в периода на техния обучителен курс. Богатият интерфейс илюстрира наглед архива със записаните участници, предстоящите или одобрени записвания, както и функциите, които позволяват улесненото ръководство при създаване на профили и възможността да се актуализира контактната информация.

AWS

Cloud технологии, които използвахме

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Повече възможности чрез съвременна технология

Освен подобряването на формата за регистрация и обратната връзка, приложението предостави на FOSS средство, с което да подобри обучителните процеси и да вдъхне вяра на младите плувци.

 

Клиентите вече разполагат с още по-ефективна платформа за споделяне на коментари или притеснения, а служителите могат да усъвършенстват обучението си, благодарение получената в реално време обратната връзка.