HB Healthcare Safety®, SBC

Съдействаме на HB Healthcare Safety®, SBC да осъществи мисията си за прекратяване на страданията и вредите, които се нанасят на пациентите от допуснатите грешки в здравеопазването.
Предоставени услуги
Уеб разработка
Възможност

Минимизиране на вредите, причинени от услугите на здравеопазването

Един от нежеланите странични ефекти на здравните организации, например болниците, които зависят от хора, грижещи се за други хора, е неминуемото присъствие на човешката грешка. Случаи, при които става дума за сгрешено лекарство или дозировка, закъсняла диагноза или грешка по време на операция, могат да доведат до сериозни последици за пациентите и доставчиците на услугата. Често индивидуалният доставчик на здравна услуга, бива обвинен, когато се случи някое от гореизброените събития, вместо да се работи за поправянето на повредените процеси и системи. Това води до омагьосан кръг, който не допринася особено за справянето с корените на проблемите в системата на здравеопазването.

 

HB Healthcare Safety®, SBC (HBHS) идентифицира слабите звена в системата и процесите, които от своя страна водят до неблагоприятни резултати и нежелани преживявания за пациентите.

“Работата ни започна в клиниката Mayo преди близо 20 години като методология за организационно обучение, базирано на казуси. Беше създадена, за да назове, дефинира и определи количеството на неработещи процеси и системи в здравеопазването, които се появяват по време на хоспитализация и завършват със смъртен случай. HBHS лицензира тази методология от клиниката Mayo, като прие за своя мисия да разшири наученото до всички среди на здравеопазването и всички видове преживявания на пациенти и доставчици на услугата здравеопазване. За постигането на тази цел се нуждаехме от технологичен партньор, който да изгради сигурна обучителна система за управление на работния процес при обучение и запазване на всички научени уроци.”

Jeanne Huddleston

MD, MS, CEO

Решение

Отстраняване на слабите звена в услугите на здравеопазването

HBHS разработи Safety Learning System’s® (SLS) Safeware® за напътстване, улеснение и улавяне на всички възможни шансове за подобрение, идентифицирани при стандартизирания процес по разбор на случаите. HBHS помага на клиентите да използват тези научени уроци за идентифициране, таргетиране и отстраняване на слаби места в системите на техните политики и практики за полагане на грижи. HBHS възложи работата по платформата Safeware® на МенторМейт, след като пътищата му с предишния технически партньор се разделиха. Платформата, същевременно, се нуждаеше от някои основни подобрения, за да може по-добре да изпълни поставените цели.

“Интересното е, че ние се срещнахме с МенторМейт две години, преди официално да започнем работа с тях. Те ни казаха, че няма да можем да постигнем това, което искаме, с бюджета, който имаме. Общо взето те мислеха, че не сме готови...и бяха прави. Ние оценихме честността им. Това беше и причината, две години по-късно, да се върнем при тях, когато имахме нужда от по-сигурен от техническа гледна точка продукт и напълно прозрачно партньорство за разработването му.”

Lacey Hart

MBA, COO

Процес

Идентифициране, приоритизиране, поправяне

Сложният дизайн на платформата SLS Safeware’s® й позволява да управлява организационния работен процес на обучението, като улавя йерархична матрица от елементи с данни, които отразяват нюансите на всяка една организационна структура на здравната система. Спазването на Закона за защита и достъп до медицинските данни на пациентите (HIPAA) във връзка с личната здравна информация (PHI) и личните данни (PII) допринася още повече за сложността на системата. Веднага щом HBHS дойде при нас проведохме преглед на кода и архитектурата, за да идентифицираме недостатъците и да приоритизираме бъговете.

 

През двете години оттогава сме зачислили един разработчик и един QA на пълно работно време, които поправят бъгове, правят подобрения и преработват кода, за да поддържат гладката работа на платформата SLS. В допълнение към това нашият Continuation Engineering екип предоставя допълнителна поддръжка при нужда. Оттук насетне сме се насочили към пълно преструктуриране на архитектурата с цел по-нататъшно осигуряване на сигурността, а също и получване на сертифизиране за сигурност към FedRAMP.

“HBHS е компания за социални придобивки. Така че, когато ни предложиха да преправим нашата методология за организационно обучение в здравеопазването на обучение за държавен отдел за предотвратяване на самоубийства, бяхме повече от развълнувани. Това потвърди нашите надежди за въздействие във всяка една институция, където хора се грижат за други хора. МенторМейт лесно се присъедини към нас в тази нова посока и работеше с нас, за да създадем в SLS Safeware® необходимата гъвкавост, която се изисква за успешното изпълнение.”

Jeanne Huddleston

MD, MS, CEO

Въздействие

Гледаме отвъд болниците

Без какъвто и да било собствен IT персонал, екипът на МенторМейт за HBHS беше като продължение на компанията, като това даде възможност за растеж и поглед отвъд болниците. Тъй като SLS Safeware® решението е адаптивно, то може да бъде използвано за оказване на помощ на всяка организация, която предоставя грижи от хора на хора, като например медицинските центрове за ветерани, институции за психично здраве, затвори и образователни институции. Наскоро HBHS си партнира с калифорнийски затвори с цел идентифициране на слаби места в системата и на затворници, намиращи се в риск от извършване на самоубийство. Екипът на МенторМейт за HBHS вижда много възможности за осъществяване на смислена промяна, като има предвид крайната мисия за прекратяване на страданието във всяка институция, където хора се грижат за други хора.