InboxDollars

Нашият екип създаде native iOS и Android приложения, за да подобри дигиталното присъствие на InboxDollars и да предостави повече възможности на потребителите да осигуряват приходи от любимите си онлайн активности
ВЪЗМОЖНОСТ

Подобряване на процеса по софтуерна разработка

InboxDollars ангажира потребителите си като им позволява да си осигуряват приходи от взаимодействието с разнообразни онлайн дейности, като попълване на анкети, играене на игри или записване за получаване на оферти.

Все по-честото използване на мобилни приложения от потребителите създаде нови начини за достигане до тях, но и изправи InboxDollars пред ново предизвикателство, тъй като те нямаха достатъчно опит в разработката на мобилен софтуер. Компанията трябваше да разшири възможностите си за разработка бързо, като същевременно запази екипно ориентираната среда, която беше от решаващо значение за клиентската ангажираност и успеха на продукта досега.

“Нямахме изградена стратегия за мобилното ни приложение, преди да започнем да работим с МенторМейт и да кажем само, че те повлияха на стратегията ни, ще бъде недостатъчно. МенторМейт бяха с нас от самото начало, развивайки стратегията ни от нулата.”

Mark Prondzinski, Продуктов директор, InboxDollars

ПОДХОД

Екип, който от външен се превърна в част от компанията

InboxDollars дължат потребителската ангажираност на висококачествената си услуга и продукт, които са резултат от общите усилия на екипа. Увеличаването на възможностите на екипа изискваше не само добавянето на нова експертиза към него, но и ангажимент за открита и честа комуникация.

Регулярните посещения на нашите Solutions Architects при клиента улесниха разбирането и превръщането на бизнес нуждите на InboxDollars в конкретни задачи, които на следващ етап бяха изпълнени от екипа ни. И докато нашите Solutions Architects съдействаха за насочването на усилията чрез събирането на информация за всеки спринт, екипът на InboxDollars имаше възможност да решава проблеми в реално време при ежедневните си срещи с разработчиците на МенторМейт.

“Да продължим работа с външна компания, след като в културата ни е заложено да разчитаме на вътрешна разработка означава… че с МенторМейт цената е оправдана, качеството е правилно и екипът е подходящ.”

Mark Prondzinski, Продуктов директор, InboxDollars

РЕШЕНИЕ

Разширяване на дигиталното присъствие и ангажиране на повече потребители

Фокусирайки се върху техническата стратегия зад приложенията на InboxDollars, нашите разработчици изградиха и подобриха дизайна им, като модернизираха кода спрямо новите функционалности.

Направихме редица подобрения, свързани със сигурността, включително обфускация на кода, криптиране на данните и верификация на сървърните сертификати. Тези функционалности биха предпазили данните на потребителя, в случай че някой следи трафика му, както и ако телефонът му бъде откраднат.

Екипът участваше в интеграцията на рекламно съдържание и подобряването на позиционирането в магазините за приложения. За да постигнем набелязаните цели, наблегнахме на две неща – оптимизация на работата с доставчици на реклами (ad mediation stacks) и анализ на начините на употреба на приложението (analytics tracking). В сферата на рекламите разгледахме както видео такива (базирани на VAST tag-ове), така и статични. В резултат на това, приложението предлага множество опции и възможност потребителят сам да прецени какво иска да вижда. От друга страна интегрирахме различни средства за анализ (Google Analytics, Fabric, Braze), което ни позволява да следим качеството на приложението, както и кои от опциите са най-предпочитани от крайните потребители.

“След като пуснахме приложението ни с помощта на МенторМейт, то бе свалено и инсталирано от над 1 милион потребители на iOS и Android. Успяхме да запазим средна оценка над 4 от 5 звезди.”

Mark Prondzinski, Продуктов директор, InboxDollars

ВЛИЯНИЕ

Възнаграждаване на потребителите в предпочитаните от тях канали

В днешно време бизнесът може да достигне до желаната аудитория през множество канали, а дигиталното преживяване е все по-точно насочено към личните предпочитания на потребителите, независимо от типа на използваното устройство. Затова взаимодействието на потребителите с мобилните приложения се превръща в съществена част от цялостното преживяване, което всеки релевантен бизнес предлага.

InboxDollars продължава да демонстрира как увеличаването на възможностите на екипа не означава непременно компромис с работната динамика, качеството на комуникация или на самия продукт. С нарастващото си мобилно влияние InboxDollars продължава да предоставя интересни начини за постигане на финансовите цели на своите потребители.

Подобни проекти