InboxDollars

Нашият екип създаде native iOS и Android приложения, за да подобри дигиталното присъствие на InboxDollars и да предостави повече възможности на потребителите да осигуряват приходи от любимите си онлайн активности.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб
Мобилни
Тестване
ВЪЗМОЖНОСТ

Увеличаване на възможностите за подобряване на процеса по продуктовите услуги

InboxDollars от доста време ангажира потребителите си като им позволява да си осигуряват приходи от взаимодействието с разнообразни онлайн дейности. Чрез уеб страницата потребителите печелят парични награди за попълване на анкети, играене на игри или абониране за получаване на оферти.

 

В тази насока разработчиците ни успяха да изградят едно изключително положително преживяване за потребителите. Все по-честото използване на мобилни приложения от тях създаде предпоставки за достигане до тях, но и изправи InboxDollars пред ново предизвикателство, тъй като организацията нямаше достатъчно опит в разработката на мобилен софтуер. Компанията трябваше да разшири възможностите си за разработка бързо, като същевременно запази екипно-ориентираната среда, която беше от решаващо значение за клиентската ангажираност и успеха на продукта досега.

“Нямахме изградена стратегия за мобилното ни приложение, преди да започнем да работим с МенторМейт. Да кажем, че те повлияха на стратегията ни, ще бъде недостатъчно. МенторМейт бяха с нас от самото начало, развивайки стратегията ни от нулата.”

Mark Prondzinski

Director of Product, InboxDollars

ПОДХОД

Екип, който от външен се превърна в част от компанията

Всички пряко зависими от InboxDollars дължат постоянната потребителска ангажираност с услугите си на висококачествения продукт, който е в резултат на общите усилия на екипа. Близостта и честата комуникация бяха основни за утвърждаването на силно уеб присъствие. Увеличаването на възможностите на екипа изискваше не само добавянето на нова експертиза към него, но и ангажимент в поддържането на открита и честа комуникация.

 

Рутинните посещения на нашите Solutions Architects при клиента улесниха разбирането и превръщането на бизнес нуждите на InboxDollars в конкретни задачи, които на следващ етап бяха изпълнени от екипа в българските ни офиси. И докато нашите Solutions Architects съдействаха за насочването на усилията при събирането на информация за всеки спринт, екипът на InboxDollars имаше възможност да разрешава проблеми в реално време при ежедневните си срещи с разработчиците на МенторМейт.

“Да продължим работа с външна компания, след като в културата ни е заложено да разчитаме на вътрешна разработка означава… че с МенторМейт цената е оправдана, качеството е правилно и екипът е подходящ.”

Mark Prondzinski

Director of Product, InboxDollars

РЕШЕНИЕ

Увеличаване на дигиталното присъствие и включването на повече потребители

Фокусирайки се върху техническата стратегия зад мобилните приложения на InboxDollars, нашите разработчици изградиха и усъвършенстваха оформлението и дизайна им, препоръките за сигурност, набора от инструменти за разработка, както и тяхното позициониране в онлайн магазините за апликации.

“Откакто пуснахме приложението ни с помощта на МенторМейт, то бе свалено и инсталирано от над 1 милион потребители на iOS и Android. Успяхме да установим средна оценка надхвърляща 4 от 5 звезди.”

Mark Prondzinski

Director of Product, InboxDollars

ВЛИЯНИЕ

Възнаграждаване на потребителите в предпочитаните от тях канали

В днешно време бизнесът може да достигне до желаната аудитория през множество канали, а дигиталното преживяване е все по-точно насочено към личните предпочитания на потребителите, независимо от типа на използваното устройство. Затова взаимодействието на потребителите с мобилните приложения се превръща в съществена част от цялостното преживяване, което всеки стойностен бизнес предлага.

 

С увеличаването на ангажираността на потребителите към iOS и Android апликациите, InboxDollars продължава да демонстрира как увеличаването на възможностите на екипа не означава непременно компромис с работната динамика, качеството на комуникация или на самия продукт. С нарастващото си мобилно влияние InboxDollars продължава да предоставя на своите потребители обвързващи начини за постигане на финансовите им цели.