Опростяването на комуникацията училище-вкъщи започна с трансформацията на ежедневен инструмент — смартфонът, в хъб за новини и ресурси.
Предоставени услуги
Дизайн
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
ВЪЗМОЖНОСТ

Подобряване на връзката училище-вкъщи

Родителите и учениците са заети. Много често времето не стига за препредаване на специфични детайли за промяна на часовете, графици на тренировки и други важни факти, които могат да усложнят ежедневието. Информацията може да попадне в “развален телефон” и да доведе до раздори между родители и ученици. Процесът може да бъде улеснен от push нотификации, които се изпращат в реално време от администрацията, и от “хранилище”, което събира персонализирани новини.

РЕШЕНИЕ

Централизиран информационен хъб

Управлението на училищни графици и детайли за дейностите никога не бива да застава на пътя на онова, което наистина има значение — незабравимите преживявания. С приложението Jostens SchoolWay™ това не се случва. Когато родителите и учениците влизат за първи път в приложението, те биват насърчавани да последват релевантни канали. Квартали. Училища. Курсове. Клубове. Спортове. Автобусни маршрути. Всякакви детайли и актуализации, които се изпращат от администраторите, се съхраняват в централизирано “хранилище”, което родители и ученици могат бързо да разгледат.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Персонализирана комуникация

SchoolWay дава на администраторите опцията да изпращат актуализации в реално време, директно през приложението. Статусите могат да са в текстов формат, но приложението поддържа опцията и за разпространение на мултимедийно съдържание, включващо документи и галерии със снимки.

 

Родителите и учениците могат да използват SchoolWay, за да разглеждат детайли на профила, които включват информация за контакт с учителите, треньорите и дори администрацията. Приложението SchoolWay също така събира информация и ресурси в централизиран хъб, включващ справочник на служителите и релевантни преки телефонни връзки за родители, като по този начин елиминира нуждата от търсене на факти онлайн.