Платформа, която скъсява дистанцията между застрахователни компании и застраховани, подобрявайки осведомеността, ангажираността и здравните навици на потребителите.
Предоставени услуги
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
ВЪЗМОЖНОСТ

По-здрави с помощта на мобилните устройства

В днешно време изграждането на връзка между застрахователите, компаниите и техните служители е от огромно значение, но традиционно използваните методи не са достатъчно ефективни. Kaviva – компания, фокусирана върху създаването на решения в областта на здравеопазването, представя нов подход за комуникация с крайни потребители, който насърчава информираността и подобрява здравните им навици.

 

Kaviva си сътрудничи с МенторМейт, за да създаде богато мобилно изживяване, като осигурява сигурна комуникация, цялостно управление на начина на живот, дигитален асистент и инструменти, насочени към подобряване на здравето на потребителя.

ПОДХОД

iOS и Андроид приложения с админ портал

МенторМейт помогна на Kaviva да изгради гъвкава платформа, която може да се конфигурира според нуждите на различни компании и която предоставя широк набор от модули, подобряващи качеството на живот на крайните потребители. Тя се състои от iOS и Android мобилни приложения за крайни потребители, уеб административен портал за служителите на застрахователните компании и Java базирана платформа за съхранение и обработка на потребителските данни.

 

Административният портал на Kaviva + конфигуриуеми мобилни приложения = по-здрави и ангажирани потребители.

РЕШЕНИЕ

Дълбоко ангажирани потребители - подобрени здравни показатели

Платформата на Kaviva позволява на работодатели, застрахователни компании и медицински лица да подбират и предоставят точното съдържание, от което потребителите се нуждаят. Използвайки услугите на Kaviva, компаниите успяват да достигнат до близо 100% от целевата си група. Платформата поддържа почти всички видове комуникационни канали като нотификации, банери, SMS и имейли.

 

За клиентите на Kaviva е важно да достигат до своите потребители, за да ги информират за най-новите услуги, да им напомнят при наближаване периода за записване към програмата или датите, в които се правят профилактични прегледи.

 

Решихме да базираме ядрото на платформата на JAVA EE заради надеждността, мащабируемостта и сигурността, които предлага, а комуникацията с мобилните приложения, уеб портала и трети страни реализирахме с REST API. За уеб порталът се възползвахме от бързината и ефективността на Angular.

 

Клиентите на Kaviva непрекъснато търсят начини да изпращат на потребителите актуална информация за активности, които да подобрят здравето им.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Насърчаване изграждането на здравословни навици

Понякога най-трудната част от това да поддържаш добра здравословна форма е да намериш волята да следваш поставените цели. С мобилното приложение на Kaviva потребителите отговарят на няколко въпроса, за да определят рисковете за здравето си, поставят си цели и следят своя напредък. Дигиталният асистент на Kaviva автоматично насърчава поддържането на доброто физическо състояние на потребителя, чрез индивидуални напътствия, повишаване на знанията и даване на обратна връзка. Мобилното приложение на Kaviva е напълно интегрирано с най-популярните фитнес тракери, което допълнително улеснява постигането на поставените персонални цели.

РЕШЕНИЕ

Опознайте потребителите посредством анализи

Административният портал дава възможност за генериране на справки и анализ на потребителски данни, което позволява на клиентите да оценяват ефективността на програмата и при необходимост да правят промени.

 

Възможностите за анализ и обмен на данни на Kaviva позволяват на клиентите да оценяват потребителската информация, да генерират репорти и да оценяват ефективността на програмата.

ПРОЦЕС

План за развитие на бизнес целите

Kaviva проектира инструменти, за да подобри качеството на комуникацията между пациенти, здравни учреждения и застрахователи.

 

Ние от своя страна предоставихме ефективен подход, при който разработката е разделена на етапи, позволяващи гъвкавост при добавяне на функционалналности, което от своя страна е по-рентабилно за бизнеса. Нашето решение беше цялостен процес, включващ консултиране, разработка, контрол на качеството, бизнес анализ, стратегия и план за приоритизиране на задачите.