Здравеопазване
Дигитална трансформация за революционно лечение на астма

Large Pharmaceutical Company

Предполага се, че астматичните пристъпи са непредвидими. Нашият клиент в областта на фармацията има за цел да докаже, че е точно обратното.
Преглед

Стратегия, поставяща дигиталното на първо място

Много компании смятат, че преносимите технологични устройства в здравеопазването, са бъдещето. Но понякога данните, отчитани от тези устройства, нямат контекст и достатъчно информация, с които да се състави подходящ план за лечение. Например, предлаганите съвременни устройства за астматици, не успяват да уловят сложността на заболяването и да информират пациентите как дългосрочно да разчитат симптомите си. Нашият клиент идентифицира това като фокус на своето решение, което при успех би било технологична, фармацевтична и бизнес иновация.

Предизвикателство

За да остане конкурентоспособен, нашият клиент се нуждаеше от дигитална стратегия, която да поддържа темпото на бързопроменящите се изисквания на бизнеса.

Заключение

Устройствата на пазара не отговарят на нуждите на астматиците и не успяват да пресметнат сложността на заболяването.

Решение

Предоставихме на нашия клиент специализирано, ориентирано към пациента решение, което подобрява грижата за астматиците по света.

Подход

По-добра грижа за астматиците

Без опит в софтуерната разработка, нашият клиент се нуждаеше от насоки, за да изгради новата си дигитална инфраструктура. Компанията потърси гъвкав технологичен партньор, с когото да се срещне и да докаже, че концепцията е осъществима.
Опитни в изграждането на иновативни дигитални решения в сложна регулирана среда, екипът на МенторМейт отговори бързо на визията и стратегията на клиента чрез няколко брейнсторминг сесии. Експерти, запознати в детайли със заболяването бяха поканени на тези срещи.

Те обсъдиха клиничните изследвания от пациенти, регулациите и научните данни с нашите дизайнери, разработчици, архитекти и стратегически консултанти. Заедно проучихме ресурсите, необходими за разработването на сложния софтуер, който да даде нов прочит на това как астматиците се грижат за своето здраве, както и приложимостта на това решение.

Предоставени услуги
Разработка на мобилни приложения
Свържете се с потребителите си
Софтуерно тестване
Гарантиране на качеството на вашия софтуер
Cloud & DevOps
Подсигуряване на бъдещето и скалиране на инфраструктурата ви
Решение

Пилотен продукт за клиничните изследвания

МенторМейт създаде продукт, изграден около клиничните изследвания на клиента, започнали през декември 2017. Приложението за Android работи с няколко преносими устройства, като BioPatch на Medtronic и събира информация за общо 28 различни типа данни. Другите устройства включват спирометър и IoT-подобрен инхалатор. Сигурността е от съществено значение за връзките между продукта и различните му компоненти, затова и връзката на устройствата с приложението се осъществява чрез Bluetooth, a HTTPS връзка изпраща криптирани данни до базата, която сама по себе си също е криптирана.

Порталът, в който пациентите регистрират резултати, добавя допълнителна информация за симптомите на астмата и техните причинители.

Заключение

Инструмент за прогнозиране на пристъпите

С напредването на клиничните изследвания приложението събира големи количества данни, свързани със симптомите на пациентите и условията на околната среда, които могат да предизвикат тежки пристъпи на астма. Междувременно медицинските специалисти работят съвместно с учени, за да определят дали са необходими по-малко, повече или различни точки за събиране на данни, за да се прогнозират по-точно пристъпите на астма.

МенторМейт ще вземе предвид заключенията от клиничните изследвания за бъдещите функционалности на продукта, а крайните потребители могат да очакват интуитивен продукт, който да им дава важна информация за текущото им здравословно състояние. Продуктът обещава да опрости стратегиите за грижа, помагайки на болните от астма да прогнозират и намалят негативното влияние на болестта върху качеството им на живот.

Може да харесате

Свързани проекти

Проект

Medibio

Проект

Visana