Large Pharmaceutical Company

Предполага се, че пристъпите на астма са непредсказуеми. Една от най-големите фармацевтични компании и наш клиент работи, за да докаже обратното с новата си дигитална стратегия.
Използвани технологии
Мобилни
Облачни
Тестване

Дигиталната трансформация за революционно лечение на астма

Нашият клиент е изправен пред предизвикателството да адаптира вече съществуващата си дигитална стратегия – стъпка от съществено значение за съвременния бизнес. За да остане конкурентоспособен, бе необходимо новите му продукти и услуги да наблегнат на персонализираната, ориентирана към пациентите грижа, която да намали разходите и да подобри състоянието на пациентите по целия свят.
Много компании смятат, че преносимите технологии в сферата на здравеопазването, са бъдещето. Но понякога данните, отчитани от тези устройства, нямат контекст и достатъчно информация, с които да се състави адекватен план за лечение. Например, предлаганите съвременни устройства за астматици, не успяват да уловят сложността на заболяването и да информират пациентите как дългосрочно да разчитат симптомите си. Нашият клиент идентифицира това като фокус на своето решение, което при успех би било технологична, фармацевтична и бизнес иновация.

Синхронизирахме експертизите си, за да създадем стратегия за по-добра грижа за астматиците

Без опит в софтуерната разработка, нашият клиент се нуждаеше от насоки, за да изгради новата си дигитална инфраструктура. Компанията потърси гъвкав технологичен партньор, с когото да се среща и да докаже, че концепцията е осъществима.
Опитни в изграждането на иновативни дигитални решения в сложна регулирана среда, екипът на МенторМейт отговори бързо на визията и стратегията на клиента чрез няколко брейнсторминг сесии. Експертите, които бяха запознати в детайли със заболяването, клиничните изследвания от пациенти, регулациите и научните данни, бяха представени и обсъдени с нашите дизайнери, разработчици, архитекти и стратегически консултанти. Заедно проучихме ресурсите, необходими за разработването на сложния софтуер, който да даде нов прочит на това как астматиците се грижат за своето здраве, както и приложимостта на това решение.

Пилотен продукт за клиничните изследвания, служещ като хранилище за пациентски данни

МенторМейт създаде продукта, който беше обект на клиничните изследвания на клиента, започнали през декември 2017. Приложението за Android работи с няколко преносими устройства, като BioPatch на Medtronic и събира информация за общо 28 различни типа данни. Другите устройства включват спирометър и IoT-подобрен инхалатор. Сигурността е от съществено значение за връзките между продукта и различните му компоненти, затова и връзката на устройствата с приложението се осъществява чрез Bluetooth, a HTTPS връзка изпраща криптирани данни до базата, която сама по себе си също е криптирана.
Порталът, в който пациентите регистрират резултати, добавя допълнителна информация за симптомите на астмата и техните причинители.

Инструмент, който взима предвид сложността на астматичните симптоми и прогнозира пристъпи

С напредването на клиничните изследвания приложението събира големи количества данни, свързани със симптомите на пациентите и условията на околната среда, които могат да предизвикат тежки пристъпи на астма. Междувременно медицинските специалисти работят съвместно с учени, за да определят дали са необходими по-малко, повече или различни точки за събиране на данни, за да се прогнозират по-точно пристъпите на астма.
МенторМейт ще вземе предвид заключенията от клиничните изследвания за бъдещите функционалности на продукта, а крайните потребители могат да очакват интуитивен продукт, който да им дава важна информация за текущото им здравословно състояние. Продуктът обещава да опрости стратегиите за грижа, помагайки на болните от астма да прогнозират и намалят негативното влияние на болестта върху качеството им на живот.