Дадохме възможността на здравните работници в Либерия ефективно да събират медицински данни от пациентите след епидемията от ебола в страната.
Предоставени услуги
Мобилни
Тестване
ВЪЗМОЖНОСТ

Допълнителни усилия

Двете граждански войни и опустошителната епидемия от eбола оставиха тежък и траен отпечатък върху здравната инфраструктура на Либерия. Често достъпът до здравни грижи за местните жители на отдалечените райони е изключително труден поради липсата на близки клиники. От 2007 г. насам Last Mile Health обучава здравните работници в тези отдалечени общности, като им предоставя необходимите приспособления за осигуряване на начално здравно обслужване. Съществена част от работата им е събирането на точни медицински данни за различни пациенти чрез попълване на анкети. Прилагането на тези анкети в области с малка или липсваща връзка обаче се оказва истинско предизвикателство.

“Работим в изключително предизвикателна среда, като се има предвид на какво разстояние са нашите здравни работници. Да имаш софтуер, който осигурява по-добри условия в тази ситуация, е наистина забележително.”

Nicholas Gordon

Digital Health Lead

РЕШЕНИЕ

Въпроси и отговори

Първоначално си партнирахме с Last Mile Health за да модифицираме приложение за офлайн изследвания с отворен код за Android (Open Data Kit). Беше изключително важно то да може да работи с широк диапазон от операционни системи Android, за да се използва и на по-старите устройства. Приложението позволява на здравните работници да събират данни за състоянието на пациентите, които да се съхраняват локално на устройството. Впоследствие тези данни се прехвърлят на сървъра на Last Mile Health чрез Bluetooth.

РЕШЕНИЕ

По-усъвършенстван подход

Следващата стъпка е да обърнем внимание на приложението Palm Kiosk на Last Mile Health. То блокира устройството и позволява да се използват само предварително дефинирани приложения. Всяка допълнителна функция, която не е зададена от Palm Kiosk се деактивира или скрива, включително камерата, лентата за уведомления на Android и Google Play магазина. В предната версия (разработена от друг вендор) потребителите имаха съответния достъп чрез влизане в устройството в безопасен режим. Отстранихме този пропуск, с което осигурихме допълнителна сигурност на приложението. Palm Kiosk усъвършенства изключително много работата на Last Mile Health, особено в случаите свързани с обучението на здравните работници. Той също така създава по-добро потребителско усещане за пациентите, много от които са сравнително неопитни с технологиите.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Много повече от приложение

Откакто приложението за анкети бе въведено, Last Mile Health са събрали медицинските данни на хиляди местни жители, засегнати от ебола и други заболявания. Ако пък се случи немислимото и се появи друг щам, тези данни ще бъдат използвани в съдействие с правителството на Либерия за да се предприемат по-бързо и ефикасно лечения, които биха спасили много човешки животи.

В допълнение към рационализирането на работния поток на Last Mile Health, приложението Palm Kiosk осигурява и допълнителна сигурност – както за самите устройства, така и за пациентите. В заключен режим той спира изтеглянето на вирусни файлове или нежелан софтуер в устройството. Също така съхранява вече събраната информация, като не позволява тя да попадне в неоторизирани лица.

“Приложението Palm Kiosk ни дава увереност, че цялата информация за пациентите ни е защитена - нещо, което, за съжаление, не винаги се случва в маргинализираните общности.”

Nicholas Gordon

Digital Health Lead

КАКВО СЛЕДВА?

Глобален достъп до медицински работници

Понастоящем Last Mile Health работи от Либерия, но визията им е глобална: връзка със здравен работник за всеки и навсякъде. С вече доказано работещ модел, чрез който могат да достигнат до пациенти в изолирани райони, Last Mile Health планира да разшири дейността си и до други маргинализирани общности по целия свят.