Дадохме възможност на здравните работници в Либерия ефективно да събират медицински данни от пациентите след избухването на епидемията от ебола.
ВЪЗМОЖНОСТ

Пренебрегвайки дистанцията

Двете граждански войни и опустошителната епидемия от eбола оставиха сериозен отпечатък върху здравната инфраструктура на Либерия. Често достъпът до здравни грижи за местните жители от отдалечени райони е изключително труден поради липсата на близки клиники. От 2007 г. Last Mile Health обучава здравните работници в тези отдалечени общности, като им предоставя необходимите инструменти за осигуряване на първично здравно обслужване. Съществена част от работата им е събирането на точни медицински данни за различни пациенти чрез попълване на анкети. Администрирането на тези анкети в области с малка или никаква връзка се оказва истинско предизвикателство.

“Работим в изключително предизвикателна среда, като се има предвид на какво разстояние са нашите здравни работници. Да имаш софтуер, който осигурява безпроблемна работа в тази ситуация, е наистина забележително. “

Nicholas Gordon, Digital Health Lead

РЕШЕНИЕ

Въпроси и oтговори

Първоначално си партнирахме с Last Mile Health, за да модифицираме приложение за офлайн изследвания с отворен код за Android (Open Data Kit). Беше изключително важно то да може да работи с широк диапазон от операционни системи Android, за да се използва и на по-стари устройства. Приложението позволява на здравните работници в отдалечените региони да събират данни за състоянието на пациентите, които да се съхраняват локално на устройството. След това събраните данни се прехвърлят на сървъра на Last Mile Health чрез Bluetooth.

По-усъвършенстван подход

След това се фокусирахме върху приложението Palm Kiosk на Last Mile Health. То блокира устройството и позволява да се използват само предварително дефинирани приложения.

Всяка допълнителна функция, която не е зададена от Palm Kiosk, е деактивирана или скрита, включително камерата, лентата за уведомления на Android и Google Play магазина. В предната версия (разработена от друг вендор) потребителите можеха да направят това само чрез влизане в устройството в безопасен режим. Отстранихме този пропуск, с което осигурихме допълнителна сигурност на приложението. Palm Kiosk усъвършенства изключително много работата на Last Mile Health, особено в частта, свързана с обучението на здравните работници. Той също така създава по-добро потребителско изживяване за пациентите, много от които са сравнително неопитни с технологиите.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Много повече от приложение

Откакто бе въведено приложението за анкети, Last Mile Health са събрали медицински данни за хиляди местни жители, засегнати от ебола и други заболявания. Ако се случи немислимото и се появи друго огнище, тези данни ще бъдат използвани от правителството на Либерия, за да предприеме по-бързо и ефективно лечение, като по този начин ще се спасят много човешки животи.

В допълнение към рационализирането на работния поток на Last Mile Health, приложението Palm Kiosk осигурява и допълнителна сигурност – както за самите устройства, така и за пациентите. В заключен режим той спира изтеглянето на нежелани файлове или софтуер в устройството. Също така съхранява вече събраната информация, като не позволява тя да попадне в неоторизирани лица.

“Приложението Palm Kiosk ни дава сигурност, че цялата информация за пациентите ни е защитена - нещо, което, за съжаление, не винаги се случва в маргинализираните общности.“

Nicholas Gordon, Digital Health Lead

Какво следва?

Last Mile Health понастоящем оперира от Либерия, но визията им е глобална: достъп до здравеопазване за всеки и навсякъде. С вече доказано работещ модел, чрез който могат да достигнат до пациенти в изолирани райони, Last Mile Health планира да разшири модела си и до други маргинализирани общности по целия свят.

Подобни проекти