Little Peanut on the Go

Изградихме приложение, което улеснява събирането и споделянето на информация между родителите и хората, които се грижат за децата им.

Какво е най-важното за родителите, когато пътуват? Това са „малките фъстъчета“, които оставят вкъщи. Родителите искат да се уверят, че бавачките или роднините разполагат с  нужните информация и средства, за да се грижат за децата им така, както биха го правили и самите те.

ВЪЗМОЖНОСТ

Събиране на информацията, нужна при гледане на детето

Родителите се нуждаят от решение, което може да събере на едно място информацията за гледане на детето им като графици, списъци за пазаруване и всички напомняния, разпръснати из къщата. Събирането и описването ѝ преди всяко пътуване или оставяне на детето на грижите на детегледачка или роднини може да отнеме много време. Независимо дали оставят детето си за една вечер или повече, родителите имат нужда от удобен инструмент, на който могат да разчитат.

Посредством Xamarin.Forms, Little Peanut on the Go превръща Android и iOS технологиите, с които родители и детегледачи вече са свикнали, в техен основен помощник при планиране на отсъствията им от дома.

Solution

Android и iOS мобилно приложение

Приложението позволява на родителите да създадат профил за всяко дете, включващ информация за спешни медицински контакти, както и специфични инструкции. Родителите могат да създават списъци и графици, които да споделят с детегледачките толкова пъти, колкото е необходимо. Докато са на път, те могат да проверяват състоянието и прогреса на грижата за децата им през деня.

Little Peanut on the Go приложението е изцяло имплементирано на Xamarin.Forms, изполвайки MVVM модела. Това позволява споделянето на значителна част от кода между двете основни платформи – iOS и Android, като в същото време се дава възможност да се използват характерните за всяка от тях компоненти на потребителския интерфейс.

Благодарение на това, че Xamarin е изграден на .NET платформата, част от кода се споделя и със сървърната част на приложението.  Всички функционалности са достъпни офлайн, което се дължи на модел за синхронизация, създаден  специално за целите на проекта.

Подобни проекти