Modulist позволява на местните вестници ефективно да получават и публикуват платено съдържание, като съобщения за новородени, годежи и некролози.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Софтуерно тестване
Възможност

Модернизираме местните вестници в малките градове в САЩ

В сърцето на всяко местно печатно издание стои секцията с обявите. А това, което сплотява читателите, са публикациите за новородени, сватби, пенсиониране и траурни събития. В миналото вестникарските редакции отговаряха за този тип съдържание, но в следствие на свиването си новинарските екипи бяха притиснати да съкратят броя на материалите, които печатат.

Modulist предостави алтернатива на тези поостарели и неефективни процеси за получаване и печат на платени публикации. Те ги рационализираха с помощта на технологии, които лесно да бъдат използвани от всеки регионален вестник.

“Ние сме дългогодишна вестникарска компания, която искаше да премине към по-модерни практики, особено по отношение на платените си публикации. За известно време се справяхме с ограниченията на досегашния ни уеб портал, но той трудно успяваше да отговори на нашите нужди. Решихме да се обърнем към МенторМейт, за да създадем уебсайт, който да предложи едно по-добро потребителско изживяване.”

Devlyn Brooks

President

Едно по-ефективно представяне на важните събития

Партнирахме си с Modulist, за да създадем уеб платформа, която да дава възможност на хора и бизнес организации да изпращат своите обяви и друг вид платени публикации едновременно към няколко местни вестника.

В нея потребителите могат да изберат типа съдържание, изданията и датите на публикуване, а след това да подберат измежду няколко примерни дизайна за своите материали.

Това не само улеснява потребителите, но позволява на редакционните екипи да намалят разходите си и да увеличат материалите, които могат да отпечатат.

“Несъмнено продуктът ни нямаше да е същият, ако не си бяхме партнирали с МенторМейт. Всеки от разработчиците и QA специалистите и дори ръководният им екип се включи активно в целия процес, за да бъде той успешен.”

Devlyn Brooks

President

Процес

Лесно приспособяване към промените в екипа

През януари 2017 г. представители на Modulist се срещнаха с екип на МенторМейт, за да развият заедно концепцията и изградят бизнес модела за процеса на публикуване. Около месец по-късно, в рамките на няколко дни, двата екипа уточниха всички спецификации и създадоха план за изпълнение на проекта.

Впоследствие беше сформиран екип, който да започне работа по проекта спрямо предварително одобрената времева рамка, бюджет и мащаб. Проектът се разви успешно благодарение на ежедневната комуникация между нашите инженери и екипа на Modulist, а индивидуалните срещи между клиента и мениджъра на проекта гарантираха придържане към установения план.

Дори след решението на проектовия мениджър да продължи кариерата си в друга насока, към екипа безпроблемно се присъедини нов мениджър, без проектът да пострада.

“В ролята ни на клиент е притеснително да видим промяна сред ръководителите на екипа. Но новият мениджър веднага се включи в проекта, старателно проучи развитието на продукта до момента и успешно се интегрира в екипа. Сега съм дори по-удовлетворен от прогреса по проекта, отколкото преди присъединяването на новия проектен мениджър.”

Devlyn Brooks

President