Финанси
Трансформирано дигитално преживяване за потребителите

RBC Wealth Management

Нашите внедрени екипи помогнаха на RBC Wealth Management да трансформират дигиталната си платформа и да подобрят финансовите си резултати.
Преглед

В търсене на дигитална трансформация

Базираната в САЩ RBC Wealth Management, част от Royal Bank of Canada, имаше нужда от съдействие за своята сигурна уеб платформа. Компанията се нуждаеше от гъвкав дългосрочен партньор, който да осигури поддръжка на платформата им за онлайн инструменти за управление на портфолиа.

Предизвикателство

RBC Wealth Management търсеха начин да останат конкурентоспособни в потребителския банков сектор посредством трансформация на платформите им за дигитално потребителско преживяване.

Заключение

В индустрия с подобна активна конкуренция адаптирането към нарастващите и променливи клиентски очаквания изисква гъвкавост при интегрирането на нови специалисти, техническа ефективност и иновативно мислене.

Решение

Изградихме дългосрочно партньорство, с което подпомогнахме развитието на непрекъснато разразстващата се платформа на RBC Wealth Management.

Решение

Непрекъснато развиваща се платформа

Преди няколко години компанията започва амбициозна инициатива за технологична трансформация, която включва преструктуриране на платформите им и усъвършенстване на клиентското преживяване. “Бяхме правили подобрения на нашата защитена уеб платформа, но повече от десетилетие не бяхме обръщали внимание на основната технология и дизайна,” казва Gwen Jorgens, Director of Client Digital Experience в RBC Wealth Management. “Целта беше да продължим растежа си и да се адаптираме спрямо нуждите на клиентите, докато конкуренцията в нашата сфера нараства все повече.” RBC Wealth Management не търсеха еднократно решение, а по-скоро – дългосрочно партньорство, което да им помогне в развиването на платформата им.

RBC Wealth Management Account Overview Screen
Предоставени услуги
Дизайн
Подобрете преживяването на потребителите си
Уеб разработка
Консистентно потребителско преживяване
Специален екип за проекта

Сформиране на екип

Съвместната работа на RBC Wealth Management и МенторМейт започна със създаването на първоначални концепции, развиването на UX дизайн практиките и дизайна на инструментите и приложенията. След това екипът на RBC Wealth Management стартира процеса на разработка, но осъзнаха, че трябва да увеличат производителността, за да достигнат целите си. “Бяхме наясно, че конкурентите ни инвестират в дигиталното пространство, и трябваше да направим нещо различно,” споделя Jorgens.

Компанията избра МенторМейт за свой партньор измежду няколко конкурентни компании. Експертизата на МенторМейт в сферата на софтуерната разработка и дизайна и способността ни да синхронизираме работното време на екипи от двете страни на океана предложи на RBC Wealth Management партньорски модел, който им дава търсената от тях гъвкавост за промяна и растеж.

МенторМейт много бързо се превърна не просто в ключов партньор, а в незаменима част от екипа. Ние сме един екип с обща мисия.

Gwen Jorgens

Director of Client Digital Experience, RBC Wealth Management

RBC Wealth Management Markets & Tools Overview Screen
Процес и опит

Критично важна колаборация

Нашите Agile процеси на дизайн и разработка дадоха възможност на RBC Wealth Management да създадат дизайни и да ги тестват заедно с клиентите си. Това им позволи да се уверят, че посоката на дизайните е правилна, преди да започнат с разработката. МенторМейт започна да разработва прототипи, които да адаптира и тества, партнирайки си с екипа на RBC Wealth Management, за да осигури качеството, което клиентите им търсят.

След обстойни интервюта с нашите специалисти RBC Wealth Management интегрира два development екипа от МенторМейт в проекта си. Съвместната работа протече безупречно, а благодарение на частичното припокриване на работното време екипите работят рамо до рамо, вместо да си препредават задачи през различните часови зони. Този модел на работа дава възможност за лични срещи с мениджърите на екипите и общи Scrum церемонии и партита с колегите.

За да иградим това партньорство, отделихме време да разберем бизнеса, процесите, тактиките и обосновката на RBC Wealth Management. Фокусирахме се върху това да опознаем добре установените процеси на компанията, вместо да добавяме излишни пластове към подхода им. По този начин изградихме взаимно доверие и приложихме иновативно мислене, с помощта на които предоставихме на клиентите на RBC Wealth Management това, от което имат нужда. Jorgens споделя: “МенторМейт успешно успя да поведе дискусия и да предизвика подхода и начина ни на мислене, за да ни помогне да постигнем желаните резултати.”

RBC Wealth Management Accounts Position Overview Screen
Това е от изключителна важност за нашия успех. Съвместната ни работа е нещо, от което искам да съм част дълго занапред. За мен това е дефиницията на партньорство.

Aaron Merwin

Director for U.S. Digital Applications, RBC Wealth Management

RBC Wealth Management Gain/Loss Screen
Резултат

Основа за бъдещето

Работата с екипи, с които споделяме обща мисия и визия, ни помага да постигаме страхотни резултати. Тясното сътрудничество между екипите допринесе за това консистентно да създаваме качествен код. Като партньор на RBC Wealth Management в трансформирането на уеб платформата им МенторМейт помогна на компанията да постигне целите си да ангажира и образова клиентите си, и да задвижи стратегически приоритети, които са в тясна връзка с уеб платформата.

МенторМейт също така предложи различна перспектива на услугите на RBC Wealth Management. Въпреки че финансовият сектор е предпазлив и консервативен, ние успяхме да спечелим доверието на RBC Wealth Management с иновативно мислене и качествена работа. Продължаваме и съвместната си работа по дизайна на дигиталните им услуги, насочени към клиенти, и платформите им за валутна търговия.

Стабилно и дългосрочно партньорство

В сферата на финансите партньорствата играят ключова роля. RBC Wealth Management и МенторМейт положиха основите на успешно дългогодишно сътрудничество, което се адаптира към нарастващите клиентски очаквания, промените в сектора и усилващата се конкуренция.

Може да харесате

Свързани проекти

Проект

CUNA Mutual Group

Проект

CheqrPay