Пoмогнахме на SafetyNet да осигурят спокойствие на клиентите си в случай на внезапна загуба на работата им.
Използвани технологии
Дизайн
Мобилни
Уеб
Възможност

Да бъдеш подготвен за неочакваното

Опасността от съкращение е притеснение, което преследва мнозина. Затова и SafetyNet се зае да осигури спокойствие на клиентите си, които са поставени пред тези неочаквани обстоятелства. Тяхната идея – да създадат застрахователна платформа, която да обезщетява в случай, че даден служител внезапно загуби работата си поради съкращение или медицински причини.

“Имахме ясен бизнес подход, който ни позволи да преминем от фаза идея до нейната реализация в рамките на едва пет месеца и половина. Тези, които познават добре застрахователната индустрия, знаят че нещата в нея се задвижват в пъти по-тромаво и бяха особено впечатлени от това, че се справихме с предизвикателството толкова бързо.”

Dan Murray

SafetyNet COO & CIO

a picture of a laptop
Решение

Застраховането през нова призма

Нашият екип си партнира със SafetyNet, за да открие най-добрия начин, по който да вдъхне живот на тази нова застрахователна платформа. Тъй като като услугата беше започната от нулата, голям брой компоненти бяха все още необходими, за да може SafetyNet да се реализира. За целта създадохме адаптивен сайт с интегриран Stripe процесор за електронни плащания, който лесно да отчита месечните плащания на клиентите. Сайтът също така има възможност да създава персонализирани застрахователни документи в реално време, както и административен портал, който екипа за обслужване на клиенти на SafetyNet използва, за да обработи всички искове за обезщетения.

“Ако комуникираш с клиентите си и откриеш техните предпочитания можеш да модифицираш продукта си, където е необходимо и така да имаш по-голям шанс за дългосрочен успех.”

Dan Murray

SafetyNet COO & CIO

A picture showing the project on a laptop and mobile phone screens
Въздействие

Да осигуриш спокойствие

Три години след стартирането си, SafetyNet процъфтява. Компанията вече удовлетвори искове на хиляди застрахователи в 10 различни щата на стойност милиони долари. Тези милиони долари предоставиха финансова сигурност за клиентите на SafetyNet, които пък на свой ред продължават да търсят нова работа. Възползвайки се от lean startup методологията SafetyNet бързо и успешно подобри продукта си с помощта и на обратната връзка от клиентите си. Благодарение на тях обновихме застрахователните суми, както и възможността на избор между разсрочени плащания или изплащане наведнъж.