Сигурна комуникация чрез съобщения, която променя начина, по който болниците работят.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Интегриране на координация на грижите

Навременната и точна комуникация между болничния персонал е от изключително значение за ефективната грижа за пациента. Повечето пациенти биват обгрижвани от по няколко медицински лица, които работят в унисон по техния възстановителен план. В много от случаите се оказва трудно и изискващо много време да се намерят точните лица по време на спешни случаи, както и да се споделят резултати от изследвания и да се предаде и проследи целият поток от документация и информация.

 

Spok, висококвалифициран доставчик на решения за комуникация от жизненоважен характер, измисля система за комуникация, която позволява на доставчиците на здравни услуги бързо и лесно да се свързват един с друг, чувствително намалявайки закъсненията и грешките в грижата за пациента. Системата отговаря на изискванията на закона за защита на медицински данни в САЩ (HIPAA) и позволява лесен достъп до болничен персонал, ангажиран по график, както и до медицински лица, работещи на смени.

РЕШЕНИЕТО

Използване на смартфони и таблети за бърза и точна комуникация между болничния персонал

Mobile Connect™, създадено от Spok, е приложение за комуникация в здравеопазването, което допълва грижата за пациента като централизира жизненоважната комуникация, в това число кодове за спешни случаи, изменения в състоянието на пациентите, резултати от изследвания и други. Информацията за контактите и графика на медицинските служители е леснодостъпна, като позволява на доставчиците на здравни услуги да изпращат текстови съобщения, да споделят изображения и видеа и да актуализират информацията по леснопроследим начин чрез своите мобилни устройства.

 

В съответствие с наставленията на HIPAA и Закона за HITECH, Mobile Connect предава по сигурен начин комуникацията и защитава чувствителната здравна информация по всяко време. Безопасността на пациента е основна цел на Mobile Connect. Приложението понастоящем се използва от повече от 600 организации и е достъпно за мобилни устройства като iPhone®, iPad® и Android™.

 

Част от технологиите, използвани в проекта, са Objective-C, Java за Android, а back-end системата е базирана на .NET технологиите (OData & WCF Services, MS SQL Server, ASP.NET MVC 3). Приложението има интеграция с third-party системи като Box, AllScripts, както и с MDM решения като VMWare AirWatch.