Образование
Подобрен начин за управление на менторски програми

Torace

Изградихме cloud-базирана платформа, която дава възможност на учебни заведения да управляват ефективно своите менторски програми.
Преглед

Преосмисляне на менторските програми

Менторските програми играят важна роля за развитието на образованието, както от 1-ви до 12-ти клас, така и за висшето образование. Тези програми са особено важни за успеха на училището и процеса по наемане на хора, както по отношение на студенти, които са на път да станат лицензирани учители, така и за опитни преподаватели, които се стремят към лидерски позиции. Въпреки това съществуващите процеси за управление на тези програми са тромави и изискват прекалено много време от организационна гледна точка. 

Основателите на Torace Aleka Calsoyas и Don O’Callaghan виждат възможност да улеснят процеса по управление на програмите и да ги подобрят драстично. А кой друг да им помогне да направят менторството по-ефективно, ако не МенторМейт?

Предизвикателство

Управлението на менторски програми често е затруднено от логистични предизвикателства. Процесът често включва много таблици, неорганизирана комуникация и хартиени бележки.

Заключение

Инвестира се прекалено много време и усилие в управлението на програмите, че не остава възможност да бъде обърнато внимание на това какво може да бъде подобрено в тях.

Решение

Чрез съвместната ни работа с Torace създадохме ефективна дигитална платформа, която улеснява и подпомага работните процеси на менторските програми.

В миналото менторските дейности са били слабо подкрепени от съществуващите технологии. Макар и да съществуват някои решения, на тях им липсва онзи нюанс, от който има нужда образователният сектор.

Don O’Callaghan

Co-Founder

Решение

Един инструмент за управление на множество програми

В основата си Torace е инструмент, базиран на покани, който дава възможност на образователните институции да управляват множеството си менторски програми. Платформата се приспособява лесно, за да събере под шапката си много различни програми, като обучение на студенти и менторство на нови учители. Благодарение на платформата, администраторите имат възможността да организират, свързват и проследяват менторите и наставляваните хора по време на всеки етап от програмата.

Освен cloud-базираната платформа, създадохме и публичен маркетинг уебсайт за Torace. Те искаха уебсайтът да включва не само обща информация за компанията и платформата, но и да има блог секция, която екипът регулярно да актуализира с публикации, съвети и идеи за менторството. Изградихме сайта като използвахме Next.js и Contentful, за да подсигурим, че поддръжката му ще бъде колкото се може по-удобна за екипа на Torace.

Предоставени услуги
Дизайн
Подобрете преживяването на потребителите си
Уеб разработка
Консистентно потребителско преживяване
Cloud & DevOps
Подсигуряване на бъдещето и скалиране на инфраструктурата ви
Първоначално замисляхме Torace като програма за студенти и преподаватели. Но бързо осъзнахме, че този инструмент може да поддържа много по-широк диапазон от менторски дейности, като програми за нови учители и лидерство в училищата. Това е едно от нещата, които се родиха от съвместната ни работа с екипа на МенторМейт. Създадохме гъвкав инструмент, който отговаря на нуждите на хората, които пък от своя страна управляват тези програми.

Don O’Callaghan

Co-Founder

Дизайн процес

Вникване в дълбочина на проблема

Разгледахме съществуващото проучване и прототип

В допълнение на концепцията, Torace имаха и обширно пазарно и потребителско проучване, което потвърди нуждата от такава платформа. Проучването включваше анкети и интервюта с потенциални клиенти, както и някои тестове с прототип.

Започнахме дизайн процеса като разгледахме  резултатите от това проучване, за да набележим основните теми и наболелите проблеми. Пренесохме тези резултати към фазата на дефиниране, което ни помогна да разберем в дълбочина слабите места на проекта. 

Уъркшопи за съвместна работа

Стартирахме проекта като се срещнахме със съоснователката Calsoyas на две полудневни работилници. Първият ден прегледахме бизнеса на Torace, продуктовия контекст и целевата аудитория. Също така разгледахме контекста на потребителските роли и направихме демонстрация на съществуващия прототип на Torace.

 

След това дефинирахме четири основни типа потребители на системата – администратори на събития, одобряващи, ментори и наставлявани. В допълнение на ролите на крайните потребители очертахме и супер администраторски потребител, който да отговаря за задачи от най-високо ниво, като създаване и управление на профили на училища.

 

За всеки тип потребител очертахме поведения и дейности, демографски и психографични характеристики, нужди, и слаби места. Използвахме тези ново дефинирани потребители в планирането на преживяването през втория ден. Целта на това упражнение беше да разберем по-добре как различните роли биха си взаимодействали в рамките на образователната екосистема и биха използвали Torace. Това ни даде възможност да погледнем глобално на планираното преживяване, като в същото време подчерта и потенциалните слаби места.

 

Забавното е, че в тази фаза на планиране и колаборация използвахме цветни бележки – едно от нещата, които Torace искаше да елиминира от процеса за управление. 

 

Впоследствие създадохме дигитална версия на тези цветни бележки и така продължихме  колаборацията си с Torace и след края на уъркшопите ни.

We created a digital version of the sticky note stage that enabled
collaboration to continue after the workshop was completed.

Потребителско преживяване

Прибавихме структура към изминатия път

Дефиниция на изискванията

След като завършихме планирането на преживяването (experience mapping), започнахме да превръщаме клиентското преживяване (customer journey) в специфични продуктови изисквания и възможности, които разпределихме на различните роли. Някои от тези изисквания включваха създаване на профил и управление на предпочитанията на ментори и наставлявани. За администраторите на събития трябваше да предвидим опция да могат да създават и управляват събития, да изпращат покани и да могат да се свързват помежду си.

Потребителски потоци и информационна архитектура

Вече имахме налични по-детайлни изисквания за продукта и започнахме да ги превръщаме в потребителски потоци (user flows), които спомогнаха да се опишат определени модели на взаимодействие и случаи на употреба (use cases). Голяма част от енергията и усилията ни бяха посветени на създаването на работен процес, който да свързва ментор и наставляван. След това използвахме тези потребителски потоци, за да изградим карта на сайта и да очертаем цялостната информационна архитектура.

Уайърфрейми

Започнахме да правим уайърфрейми на сайта, като се водехме от потребителските потоци. Цялата работа, която бяхме свършили до онзи момент, ни позволи да изградим анотирани уайърфрейми. Анотациите на уайърфреймите служат като продължение на нашия дизайн екип за разработчиците ни и описват детайлно по какъв начин точно елементите на екрана са предназначени да функционират.

UI дизайн

Дизайнът на цялостното преживяване

Визуална концепция и проектиране

Тъй като Torace вече имаха набор от насоки и документация за бранда си, започнахме да изграждаме изгледа на платформата и на придружаващия я маркетинг уебсайт. Започнахме със създаването на опростена и изчистена система за визуален дизайн. Всяко решение, което взимахме, беше базирано на доказателства и подкрепено от нашите задълбочени проучвания, планиране на преживяването и потребителски потоци.

Дизайн на взаимодействието

Създадохме няколко малки микровзаимодействия, за да промотираме определени характеристики и компоненти в рамките на по-общото преживяване. Направихме ги едва забележими и минимални, ето защо ги нарекохме “микро” – за да не отвличат вниманието на потребителя от цялостното преживяване. Пример за такова микровзаимодействие е превключването от наставляван към ментор при свързване на множество ментори с наставлявани.

Екипът на МенторМейт работи много усилено, за да разбере какви точно са целите ни и беше напълно ангажиран с нас, за да постигнем тези цели - не само по отношение на дизайна и резултатите. Те стимулираха мисленето ни в каква посока искаме да използваме системата като цяло, което беше наистина полезно.

Aleka Calsoyas

Co-Founder

Отдалечен модел на работа

Успехът на отборната работа

Това беше първият път, в който съоснователите Don и Aleka работят с екип, базиран в друга държава. Въпреки това те двамата са живели на два противоположни края на Щатите през всичките 10 години, през които са работили заедно. Този опит им помогна да се чувстват в свои води – да управляват часовата разлика и да провеждат видеоразговори с екипа на МенторМейт в Минеаполис и България.

За мен беше феноменално преживяване да работя с екипа на МенторМейт. Имах усещането, че всички заедно сме част от един голям екип. Онова, което постоянно ни удивляваше, беше степента, в която екипът се стремеше да разбере какво се опитваме да постигнем с Torace. Всички в екипа измисляха креативни начини за постигане на целите ни и ги осъществиха на много високо ниво.

Don O’Callaghan

Co-Founder

Може да харесате

Свързани проекти

Проект

Jostens

Проект

Junior Achievement