Twin Cities Outdoor Services

Изградихме облачно решение, благодарение на което недвижимите имоти се управляват централизирано.
Предоставени услуги
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
Cloud & DevOps
ВЪЗМОЖНОСТ

Проследяване и управление на собствеността

По-големите имоти изискват постоянна поддръжка и координиране на работата на немалък брой хора. Управителите на недвижими имоти често отговарят за няколко обекта наведнъж, като това включва техническо обслужване, възлагане на работа към подизпълнители, отчетност на извършената дейност, връзка с наематели и собственици. Поради тази причина проследяването на комуникацията е важна част от процеса на работа. При евентуална липса на точни указания или коментари към подизпълнителите може да се стигне до необходимост от повторна работа, особено при по-сложни проекти. Необходима е и организацията на множество дейности – от дребни ремонти и смяна на водопроводни инсталации до премахване на щети в отдадените под наем площи и напомняния за изтичащи гаранции на уреди.

"Мобилно приложение, чрез което се следи поддръжката, назначават се подизпълнители и се управлява комуникацията, би спестило ценно време и би улеснило работата на управителите на недвижими имоти."
РЕШЕНИЕ

Разработване на мобилно и уеб приложение

Мобилното приложение, което разработихме, позволява на управителите на недвижими имоти и на подизпълнителите да имат достъп до обектите, които представляват интерес за тях, както и до конкретните проблемни зони директно на екраните на мобилните си телефони. Уеб версията включва и допълнителен набор от функции, насочени към отчитане и извличане на различни данни. Чрез заложената в приложението карта, потребителите могат да влязат директно в конкретната локация или да направят снимка, върху която да регистрират даден проблем в обекта.

"Приложението съчетава уеб и мобилни технологии за проследяване на работата, ресурсите и бюджета, необходими за поддържане на всяка недвижима собственост."
ПОДХОД

Фокус към продукта

Първата фаза включваше изготвяне на сториборд и изграждане на цялостната концепция за продукта чрез събиране на информация за управителите на недвижими имоти и техните ежедневни предизвикателства, както и за конкретните бизнес нужди на Twin City Outdoor Services.

 

Благодарение на това установихме необходимостта от създаването на multi-tenant система, поради наличието на множество различни клиенти. Избрахме SSO (Single sign-on) модел на достъп до данните, който да позволи развитие на системата с приложения, покриващи специфични нужди на някой от по-големите клиенти.

 

Първият етап на разработка включваше създаването на native iOS приложение със Swift и уеб приложение, за което използвахме AngularJS. И двете предоставят различни изгледи, в зависимост от ролята на текущия потребител. Допълнително към уеб приложението включихме административен панел за управление на различните потребители и техните роли. Вторият етап включваше добавянето на native Android приложение със същите фукнционалности като това за iOS.

 

Като ключов момент идентифицирахме и необходимостта мобилното приложение да може да работи в offline режим, както и при лоша или прекъсваща интернет връзка. От значение беше и да минимизираме възможността за заблуждаване на системата. Това постигнахме чрез проверка на геолокацията и времето за заснемане на всяка снимка от Exif информацията на файла.

"Приложението предоставя видимост за случващото се на всички заинтересовани страни. Използвайки геолокация, подизпълнителите могат да бъдат повикани на място по всяко време, както и да се следи тяхното присъствие във всеки един момент."
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Улеснено управление на процесите

Мобилното приложение, което изградихме за Twin City Outdoor Services, допълнено с уеб интерфейса, позволява на управителите на недвижими имоти да проследяват цялостното състояние на обекта. В случай на наличие на проблеми, те могат да бъдат възложени на един или на няколко подизпълнители. Освен поддръжката, в приложението се документира и комуникацията между двете страни, както и направените промени по вече възложените поръчки за справка.

 

Подизпълнителите също така могат да качват в приложението снимки като визуално доказателство за извършената работа. Тези данни могат да се използват от управителите при гаранционни или застрахователни искове. При повтарянето на един и същ проблем многократно, снимките могат да се използват и за съпоставка и търсене на първопричината.

"Мобилното приложение е съобразено със специфичните групи потребители и предоставя различен изглед за собствениците на имоти, управителите и подизпълнителите."
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Едно приложение, множество изгледи

Докато за управителите на имотите от особено значение са финансовите анализи, то за подизпълнителите е важно да виждат задачите и работата, която имат да свършат и да могат да докажат нейното приключване чрез визуално доказателство. Това намира израз в предоставянето на специфичен изглед и функционалност за различните групи потребители, съобразени с техните цели.