WeVest си представяха инструмент, който да може да предостави изчислителната, прогностичната и организационната мощ на финансовия консултант в ръцете на всеки потребител.
ВЪЗМОЖНОСТ

Финансови прогнози

Нито един онлайн инструмент не предлага изчерпателна финансова прогноза, допълнена с препоръки спрямо индивидуалните нужди на всеки потребител. Повечето текущи продукти осигуряват съвети и анализи само в избрани области – управление на дълга, инвестиране, пенсиониране и спестяване, по-скоро разкривайки само малки парчета от пъзела, отколкото показвайки цялостната картина.

При управлението на личните или семейните финанси често остава въпросът:

„Въз основа на текущите ми доходи, как да разпределям парите си всеки месец, така че да покрия задълженията си и да увелича финансовата си стабилност в бъдеще? Освен това, откъде да съм сигурен/ сигурна, че финансовите ми решения са в мой плюс, а не обратното?”

WeVest предоставя индивидуални съвети около предварително определени цели за спестявания или задължения, включително пенсиониране, образование, инвестиции, собственост и управление на дълга.

РЕШЕНИЕТО

Адаптивно уеб приложение

Партнирахме си с WeVest, за да създадем адаптивно уеб приложение, което подпомага потребителите при взимането на финансови решения за години напред. Както за отделния потребител, така и за семействата, едни от най-трудните решения са свързани с определяне на съотношението между допълнителните разходи и спестяванията. След създаването на финансов профил и въвеждането на съществуващите задължения, наличности и текущи цели, приложението идентифицира размера на средствата, които те трябва да заделят, наричан още WeVest процент. То също така позволява на потребителите и да променят WeVest процента си, за да увеличат спестяванията си и да работят върху автоматично генерирани цели.

Алгоритмите, които създадохме с WeWest, намират най-добрите решения, прогнозирайки финансовото състоянието на потребителя директно в приложението.

Алгоритмите се адаптират към ситуацията на всеки потребител и се усъвършенстват с течение на времето. WeVest помага на тези от тях, които са нови в управлението на личните си финанси, да съберат финансов буфер и да намалят задълженията си. Напредвайки, препоръките започват да се фокусират върху краткосрочни и дългосрочни цели. През графичното табло потребителите могат да виждат всички задължения, активи и прогнози за бъдещи спестявания. Базирано на препоръки, паричните средства биват преместени/ инвестирани извън приложението.

.

ПОДХОД

Ежедневни срещи

Благодарение на ежедневната комуникация успяхме да поддържаме необходимата скорост за пускането на първоначалната версия. Поднасянето на финансовата информация по модерен начин и запазването на усещането за минимализъм бяха ключът към нашия UX подход. Създадохме свеж проект, който да предизвика традиционните подходи в дизайна и така да се хареса на по-младите потребители и да ги подтиква към действие. За да  усъвършенстваме алгоритмите и да насърчим сътрудничеството, проведохме няколко срещи на живо между щатския клиент и българския екип.

Поради спецификата на материята и сложността на финансовия инструмент, МенторМейт избра оптимална стратегия за начало на проекта – така наречените Rapid Ideation сесии. WeVest бяха поканени в офиса ни в София, за да се срещнат с екипа от специалисти, бизнес анализатори и UX експерти, и да участват заедно в поредица от уъркшопи, целящи:

  • Запознаване на екипа със спецификата на работа на един финансов консултант;
  • Избиране на подходяща дизайн стратегия, заложена около потребителя и неговите интеракции с приложението;
  • Запознаване на клиентите с Agile процесите и практиките в компанията;
  • Дефиниране на основните модули, заложени в инструмента и техния приоритет;
  • Създаване на комплексен алгоритъм, разпределящ индивидуалните финанси в различните финансови инструменти, на база автоматизирани калкулации и текущ финансов статус на потребителя.

В рамките на една седмица партньорството ни с WeVest беше толкова ползотворно, че успяхме заедно да изчистим концепцията на първа фаза, да дефинираме и планираме MVP функционалностите, да изградим прототип на дизайна и да създадем архив на User Stories, с достатъчно яснота и от двете страни за незабавно стартиране на разработка.

Използвахме LAMP стак технология, включваща комбинация на скалируем и мощен PHP 7 фреймуърк от ново поколение, защитен с механизми за криптирани оторизация и вход, и релационна база данни с автоматизирано управление на потока от заявки.

Изградихме защитено API на базата на REST архитектура, както за връзка на потребителския интерфейс с бекенд системата, така и за трансфер на плащания, осъществени чрез Stripe като външен доставчик на услугата.

За да синхронизираме потребителските данни от различните финансови институции (наличности, сметки, лихви, дата на погасяване и други), изградихме връзка с две външни системи – Yodlee и MX Finance, прилагайки изисквания от тях стандарт за дву-факторна оторизация.

За да гарантираме сигурен, бърз и надежден трансфер на готовата система и нейни ъпдейти във всички среди, заложихме Continuous Integration с Jenkins сървър за контрол на версиите и автоматизация на деплоя.

ВЛИЯНИЕ

Интегрирани данни и смарт управление на финансите

WeVest позволява на потребителите да интегрират данни от всички финансови институции и дружества за управление на активи в едно графично табло – от Wells Fargo през Charles Schwab, до Betterment и Simple. Освен повишената видимост, приложението спестява средства на потребителите, които иначе биха потърсили съвет от финансов консултант. Потребители със средства над $100,000 могат да спестят над $1,000 годишно, използвайки WeVest. В допълнение, инструментът предлага автоматизирани индивидуални съвети за преразпределение на финансите в различни пера спрямо текущия доход, статут и положение на потребителя.

Подобни проекти