World Marrow Donor Association

Предоставихме на лекарите по света възможността да свързват по-ефективно и бързо пациенти в нужда с донори на костен мозък.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Софтуерно тестване
ВЪЗМОЖНОСТ

Подобряване на системите

Световната асоциация на донорите на костен мозък (WMDA) свързва лекарите по света с подходящи донори на стволови клетки за пациенти, живеещи с рак на кръвта. Съставена от десетки донорски регистри в повече от петдесет страни, WMDA работи с огромни масиви от данни. Затова и солидната рамка на базата данни е от решаващо значение. Когато WMDA сля дейността си с другите регистри на донори на костен мозък по света BMDW и NetCord Foundation, те осъзнаха, че системите им са остарели и е необходимо да бъдат оптимизирани. Наличната им база данни предоставяше ограничена информация, а лекарите нямаха достъп до ключови детайли, като пола и възрастта на потенциалните донори.

“Изградихме дългосрочно партньорство с МенторМейт. Имаме един отдаден разработчик, който е на разположение при всяка необходимост. Това ни дава гъвкавост и осигурява по-нататъшното ни развитие.“

Lydia Foeken

Executive Director

РЕШЕНИЕ

Модерно здравеопазване

Ние модернизирахме архитектурата на базата данни на WMDA и изградихме система, която лесно обработва големия обем от информация за над тридесет и три милиона донори в петдесет и пет страни. Данните се намират в уеб портал, а до него има достъп медицинският персонал по цял свят. Лекарите единствено въвеждат определени параметри за пациента докато порталът връща всички потенциални съвпадения. Информацията за контактите и името на донора остава скрита, но важните данни относно пола и възрастта са лесно достъпни за лекарите.

 

За да постигнем това, елиминирахме всички пречки като използвахме различни технологии, включително Laravel PHP Framework и няколко персонализирани SQL дата бази. Също така добавихме няколко защитни слоя, за да осигурим сигурността на информацията за донорите. Резултатът е надеждно и мащабируемо приложение, пригодено за бъдещето и най-важното – сигурно.

“Нашата нова инфраструктура ни позволява да получаваме по-големи масиви от данни, които предоставят на лекарите повече информация, за да може и пациентите да получат необходимите трансплантации много по-бързо.“

Lydia Foeken

Executive Director

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

По-бързо спасяване на човешки животи

Липсата на данни като тези за пола и възрастта на донора в старата система на WMDA налагаше допълнителна комуникация между лекарите и донорските организации. При ситуации, включващи трансплантация, времето е от съществено значение. Чрез подобряването на информационния поток пациентите получават по-бързо и ефикасно животоспасяващите лечения, от които се нуждаят.