World Marrow Donor Association

Предоставихме на лекарите по света възможност да свързват по-ефективно и бързо пациенти в нужда с донори на костен мозък.
ВЪЗМОЖНОСТ

Подобряване на системите

Световната асоциация на донорите на костен мозък (WMDA) свързва лекарите по света с подходящи донори на стволови клетки за пациенти, живеещи с рак на кръвта. Съставена от десетки донорски регистри в повече от петдесет страни, WMDA работи с огромни масиви от данни. При толкова солидна база архитектурата е от решаващо значение. Когато WMDA сля дейността си с други регистри на донори на костен мозък по света BMDW и NetCord Foundation, те осъзнаха, че системите им са остарели и е необходимо да бъдат подобрени. Наличната им база предоставяше ограничена информация и лекарите нямаха достъп до ключови детайли, като пола и възрастта на потенциалните донори.

Изградихме дългосрочно партньорство с МенторМейт. Имаме един разработчик, който е на разположение при необходимост и това ни дава гъвкавост и осигурява по-нататъшното ни развитие.

Lydia Foeken, Executive Director

РЕШЕНИЕ

Модерно здравеопазване

Ние модернизирахме архитектурата на базата на WMDA и изградихме система, която лесно обработва големия обем от информация за над тридесет и три милиона донори, обхващащи петдесет и пет страни. Данните се намират в уеб портал, до който имат достъп медицински персонал от цял свят. Лекарите просто въвеждат определени параметри за пациента и порталът връща всички потенциални съвпадения. Информацията за контактите и името на донора остава скрита, но важните данни относно пола и възрастта са лесно достъпни за лекарите.

За да постигнем това, елиминирахме всички пречки като използвахме различни технологии, включително Laravel PHP Framework и няколко персонализирани SQL бази. Също така добавихме няколко защитни слоя, за да подобрим сигурността на информацията за донорите. Резултатът е надеждно и мащабируемо приложение, пригодено за бъдещето и най-важното – сигурно.

Нашата нова инфраструктура ни позволява да получаваме по-големи масиви от данни, които предоставят на лекарите повече информация, за да може пациентите да получат необходимите трансплантации много по-бързо

Lydia Foeken, Executive Director

Въздействие:

По-бързо спасяване на човешки животи

Липсата на информация за пола и възрастта на донора в старата система на WMDA е налагала допълнителна комуникация между лекарите и донорските организации.
При ситуации, включващи трансплантация, времето е от съществено значение. Чрез добавянето на необходимите данни пациентите получават по-бързо и по-ефективно животоспасяващите лечения, от които се нуждаят.

Подобни проекти