Технологии

Проект
Земеделие

Благодарение на партньорството с МенторМейт DTN успяха да интегрират повече технологии в земеделието и да заимстват гъвкав модел за набиране…
Вижте проекта
Проект
Земеделие

Разработихме мобилното приложение Whirl, за да помогнем на фермерите да увеличат своята продуктивност и да повишат възвръщаемостта на инвестициите си.
Вижте проекта