Инвестирайте в cloud инфраструктура и оптимизирайте разходите си

Миграция към публичния cloud

Миграцията към публичния cloud значително подобрява скалируемостта и сигурността и намалява разходите.

Нашите експерти внимателно анализират вашия бизнес казус и съществуващата архитектура, за да изградят план за безпроблемното изпълнение на миграцията върху cloud инфраструктурата и да ви гарантират плавен преход. Ние изграждаме инфраструктура, която отговаря на стандарти и разпоредби като GDPR, SOC, ISO, NIST, PCI, HIPAA и FedRAMP. Екипът ни подпомага клиентите както на бизнес, така и на техническо ниво – benefits realisation management (BRM), управление на риска, обучение на персонала, създаване на business case.

Процес по Application Discovery

Преглед на цялата ви IT инфраструктура

Преди да можем да мигрираме съществуващата ви архитектура към публичния cloud, първо трябва да се запознаем с нея отблизо и да направим преглед на всички компоненти. Извършваме мониторинг и идентификация на всичко – от техническите до бизнес компонентите и управлението на клиенти, а application discovery процесът ни позволява да определим до каква степен вашата инфраструктура е готова за миграция. Въпреки че този процес може да изглежда доста сложен, всички големи cloud доставчици разполагат с автоматизирани инструменти, които улесняват неговото изпълнение. Разбира се, нашата цел е да сведем до минимум неудобствата за вашия бизнес.

Миграция на сървъри и бази данни към публичния cloud

Ефективна cloud миграция

Когато дойде време за мигриране на вашата инфраструктура, ние прилагаме подход на непрекъснато усъвършенстване. Всяка миграция към cloud е различна в зависимост от сложността на инфраструктурата и приложенията в нея. За да улесним миграцията ви, започваме с най-семплите приложения и преминаваме към по-комплексните. Този подход ни позволява да изучим и подобрим инфраструктурата на вашата платформа. По време на миграцията разработваме и план за тестване и извеждане от експлоатация на старата ви платформа, за да осигурим плавен преход към новата.

Фреймуърци за преход към cloud среда

Следване на добрите практики на cloud доставчиците

Всички големи доставчици на cloud услуги, с които работим – AWS, Azure и Google – предлагат свои cloud adoption фреймуърци. Те са водещите принципи на съответната платформа. Те включват добри практики, документация и инструменти, които да ви помогнат да постигнете дългосрочните и краткосрочните си цели. Използвайки тези фреймуърци, ние имплементираме вашата cloud инфраструктура в съответствие с добрите практики на доставчика. Освен това планираме и подготвяме инфраструктурата ви за бъдещи ъпдейти и функционалности.

Управление на cloud миграцията

Поддръжка на вашата cloud инфраструктура

След като инфраструктурата ви бъде изцяло мигрирана към избраната от вас cloud платформа, тя трябва да бъде поддържана регулярно. Дълбоките познания, които придобиваме за вашите бизнес цели и IT инфраструктура по време на миграцията, ни позволяват да гарантираме, че вашата платформа ще продължи да работи безпроблемно. Ние поддържаме системата ви в актуално състояние с най-новите ъпдейти на доставчика и управляваме cloud услугите ви вместо вас.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас