Трансформиране и революция с cloud-native

Cloud-Native

Нашите експерти по разработка на cloud-native приложения притежават множество AWS и Azure сертификати и използват пълния потенциал на cloud-native услугите.

Cloud-native архитектурите използват всички преимущества на доставката при поискване, глобалното внедряване, гъвкавостта и услугите от по-високо ниво. Те позволяват огромни подобрения в производителността на разработчиците, гъвкавостта на бизнеса, скалируемостта, наличността, утилизацията и намаляването на разходите. 

Amazon Web Services (AWS)

Най-доброто от AWS

Като AWS Advanced Consulting Partner ние ви помагаме да се възползвате от почти неограничените възможности на публичния cloud. Независимо дали започваме проекта от нулата, мигрираме вече съществуваща система към cloud, или добавяме функционалности, винаги се придържаме към AWS Well-Architected Framework и шестте му принципа: Operational Excellence, Security, Reliability, Performance Efficiency, Cost Optimization, Sustainability. Всеки от тях играе решаваща роля за успеха на всяка изградена от нас AWS инфраструктура. 

Microsoft Azure

Проектирана за вас Azure среда

Благодарение на експертните си познания, акредитирани с Microsoft Azure Gold партньорство, ви помагаме да изградите своите продукти в cloud средa, съобразена с Microsoft Azure Well-Architected Framework. Изграждаме Azure приложения с event-driven, highly-distributed и serverless подход. При проектирането на Azure архитектурите ние акцентираме върху сигурността, устойчивостта, производителността, ефективността на разходите и спазването на нормативните изисквания.

Infrastructure as Code (IaC)

Бързодействаща среда

Infrastructure as Code (IaC) означава, че описанието на цялата инфраструктура е формулирано като код и е записано в база от данни. Създадената по този начин инфраструктура е сигурна, последователна, добре документирана и може да бъде одитирана, проследена и репликирана. IaC е фантастичен подход за всяка компания, която иска да създаде инфраструктура, съобразена с регулаторни стандарти или протоколи за сигурност. Ние сме добре запознати със стандартните за индустрията cloud-native IaC инструменти и изграждаме референтни архитектури, код и модули за многократна употреба, за да можем по-бързо да задоволим нуждите на нашите клиенти. 

Serverless

Драстично увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите

Serverless технологиите позволяват на компаниите да въвеждат функционалности (и софтуерни продукти) в производството по-бързо от традиционните cloud-базирани модели. Предоставянето на тази функционалност и установяването дали тя подхожда на техните нужди е ключът към дългосрочния успех. Нашите експерти прилагат различни компоненти, които имплементират определен тип бизнес логика. Такива компоненти са AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB, Amazon S3 и други. В годините сме внедрили много serverless решения за клиенти и имаме знанията и практическия опит, за да оптимизираме натоварванията за тази нова технология.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас