Комбинирай и владей

DevOps

Нашият DevOps екип прави възможна автоматизацията на софтуерните процеси, за да изградим, тестваме, релийзваме и управляваме ресурсите по-бързо и по-ефективно.

Вместо да действат отделно едни от други, development екипите и оперативният отдел работят съвместно и поддържат непрекъсната комуникация за постигане на общата цел. Така времето, което се отделя за релийз на софтуера, се скъсява драстично.

Автоматизация

Подобряване на DevOps ефективността

Ключът към успешната неизменима инфраструктура е цялостната автоматизация. За да осигурим възможност за множество внедрявания на микросървиси, автоматизираме всички тези дейности: създаване и защита на cloud акаунт, внедряване на код, разрастване и смаляване на инфраструктурата и анонимизиране на данни. Драстично подобряваме validated learning процеса, като често внедряваме промени и по този начин ускоряваме изпълнението на проекта.

Cloud-Native

Среда, изпълнена с възможности

Cloud-native функционалността ви позволява да удовлетворите по-добре нуждите на вашите потребители и да разпространявате продукта си в световен мащаб, запазвайки клиентското преживяване, независимо от физическото местоположение. В cloud-native средата технологиите черпят от най-новите consistency and durability patterns, а потребителите имат всички свои данни на разположение. В нашия Cloud Center of Excellence работим с AWS, Azure и Google Cloud Platform в зависимост от нуждите за скалируемост.

Култура

Успешни автономни екипи

Свободата да взимат решения, позволява на нашите екипи да правят промени на микро ниво в отговор на постъпващите телеметрични данни. Това ви гарантира, че сте в състояние да работите толкова бързо, колкото изисква пазарът. Нашите development екипи са автономни, реагират бързо на възникващите технически предизвикателства и спестяват време от цикъла на разработка.

Сигурност

Защита на софтуерните инвестиции

Работим съвместно с вас, за да обновим вашите политики за сигурност и да внедрим автоматизирана клиентска защита навсякъде. Проактивните мерки като сканиране на активи и откриване на аномалии отнемат минути, а в някои случаи – секунди, и допринасят значително за сигурността на вашия софтуер. Неспазването на тези мерки винаги води до проблеми със сигурността на вашата платформа.

Възможност за наблюдение

Проследяване на това, което (не) работи

Едно от най-големите предимства на DevOps е способността да следи всичко, което се случва в дадена система. Това включва и компонентите, които не работят. За да можем да проследим целия този поток от информация, ние използваме системи, които ви уведомяват за състоянието на вашия софтуер. Потребителите не се интересуват толкова от състоянието на системата, а по-скоро от това дали тя отговаря на техните нужди. За тях е важно системата да работи в момента, в който те я използват.

Свържете се с нас