AWS и Microsoft сертифицираните ни софтуерни архитекти имат над 7 години опит в cloud infrastructure услуги, cloud design модели и стратегии, които могат да ви помогнат да се възползвате максимално от предимствата на облачните решения. Като официален AWS Advanced Consulting партньор, експертите в МенторМейт имат задълбочени познания и богат опит с cloud услугите. Те ще ви позволят да скъсите времето за разработка и стартиране на нови решения или да модернизирате остарели технологии и тествате прототипи с IaaS-базирани приложения на Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.

  • Strategy Consulting
  • Cloud Solution Architecture
  • Distributed Applications Implementation
  • Cloud Native Development
  • Application & Data Migration
  • Serverless Application Development
  • DevOps Planning & CI/CD Automation
  • Data Analytics Implementation

Tools & Technologies

AWS EC2
AWS Container Service
AWS Lambda
AWS SQS
AWS SNS
AWS EMR
AWS RedShift
AWS Glacier
AWS S3
AWS Kinesis Firehose
AWS BeansTalk