Днешния софтуер изисква постоянна разработка, било то по посока отстраняване на грешки, за ъпдейти или добавяне на нови функционалности. Continuation Engineering подсигурява постоянна поддръжка и подобрения за софтуерното ви решение след официалното му пускане на пазара. Предлагаме три модела за поддръжката: Production, Application и After Hours. Production Support включва системна администрация и поддръжка на базите данни. Application Support обхваща множество отрасли като .NET, Java, QA, iOS, Android и LAMP/FE. И двата модела включват и управление на проектите. Независимо дали се нуждаете от 24-часова поддръжка или покритие само няколко часа, нашия After Hours модел осигурява незабавна реакция при появата на проблем и започване на работата по неговото отстраняване, вместо да чакате до следващия работен ден.

  • Production Support
  • Application Support
  • 24/7/365 After Hours Support
  • Time-Specific After Hours Support