Превръщане на данните в приложима информация

Бизнес разузнаване и анализ

Бизнес разузнаването (BI) ви позволява да извличате приложима информация от вашите данни и на базата на нея да вземате важни бизнес решения.

Нашият екип ви помага да направите процесите във вашата организация по-прозрачни, като създава ефективни и леснодостъпни дашборди и доклади. Така ще подобрите контрола си върху вашия бизнес, ще идентифицирате проблемите бързо и ще увеличите производителността, като спестите ценно време.

KPI доклади за бизнеса

Наблюдавайте и анализирайте бизнеса си

Докладите са важен инструмент, който позволява на компании с различен мащаб и от всякакви индустрии да наблюдават и анализират своите резултати и стабилност. Освен това докладите помагат на мениджърите да идентифицира възможностите за растеж или областите, които се нуждаят от подобрение. Нашите експертни познания ще помогнат на вашата организация ефективно да генерира смислени за вашия бизнес доклади, базирани на данни.

Решения за изготвяне на доклади

Направете правилния избор

Екипът ни може да ви помогне да имплементирате нова система за изготвяне на доклади или да подобрите съществуващата – да изберете, разработите и имплементирате оптималното за вас решение. Building vs. buying, on-premise vs. cloud hosting, self-service vs. embedded – ние ще ви посъветваме и насочим към най-подходящата опция за вашата организация.

Персонализирани решения за изготвяне на доклади

Изграждане на решения от нулата

Ако решите да създадете свое собствено решение за изготвяне на доклади, нашият екип разполага с експертните познания, които ще ви помогнат да го направите. Първо анализираме вашите специфични процеси, нужди и източници на данни в ключови бизнес области като маркетинг, финанси, продажби и операции. След това идентифицираме и избираме подходящите метрики и KPIs, които да се показват в дашборди и доклади, които бизнес потребителите и мениджърите могат да използват за проследяване, идентифициране и решаване на проблеми, свързани с вашия бизнес.

Дашборди за бизнес разузнаване

Вижте данните си в реално време

Достъпът до точни и актуални данни е изключително важен за хората, взимащи решения. Нашият екип създава ефективни дашборди, които използват данните и генерират доклади в реално време, и така ви помага да постигнете конкурентно предимство. Тези доклади известяват за проблеми и ви позволяват да вземете мерки за бързото им разрешаване, преди те да са навредили на бизнеса ви.

Оперативни доклади

Извличане на приложима информация от вашите данни

Можем да създадем различни оперативни доклади, които да подпомагат ежедневните ви дейности и да предоставят актуална приложима информация. Всеки доклад е прецизно форматиран и е готов за интерпретиране и инспекция на оперативни дейности като проследяване на продажби, производителност или качество на услугата. След като бъдат генерирани, докладите може лесно да се споделят сред потребители, екипи, отдели или други компании.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас