Проектиране на архитектура за вашите данни

Проектиране и архитектура на данни

Вашите данни са уникални за вашия бизнес и заслужават архитектура, която е също толкова специфична. Ние проектираме и създаваме различни решения и архитектури, съобразени с нуждите на вашата организация, като използваме различни стратегии и техники.

Моделираме и проектираме data warehouses, lakes и lakehouses за различни индустрии в AWS, Azure, GCP и on-premise инфраструктури.

Анализ на бизнеса и данните

Разбиране на вашите нужди, свързани с данни

Преди да можем да разработим решение за управление на данни, първо трябва да разберем проблема и неговия контекст. Ние извършваме задълбочен анализ на данните, с които работи вашият бизнес. Разглеждаме и начина, по който те се използват, за да извлечем изискванията за доклади и анализи на вашата организация. Провеждаме интервюта със заинтересованите страни, за да разберем по-добре възможностите пред вашия бизнес и да изготвим концептуален проект за осъществяването им. 

Моделиране на данни

Създаване на схема за вашите данни

Моделите на данни са изключително важни инструменти, осигуряващи достъпа до тях и използването им по оптимален, сигурен и мащабируем начин. Използваме доказани практики и техники, за да моделираме данните на вашата организация. След това създаваме концептуален и логически модел на данните, за да ви помогнем да проектирате ефективен data warehouse за извличане на доклади за различни отдели на вашата организация.

Проектиране на data warehouse

Модерен и адаптивен data warehouse

Екипът ни създава физически проект на логическия модел на вашия data warehouse. Ние планираме инфраструктурата и набелязваме cloud средата, преди да изградим вашия data warehouse, използвайки Infrastructure as Code (Iac). След като той започне да функционира, можем да интегрираме различни нови източници на данни в зависимост от конкретния случай. Освен това имплементираме CI/CD pipeline за вашия data warehouse/lake за по-спешна адаптиране към променящата се среда, както и Git за versioning control.

Може да ни се доверите

Специалисти в сферата на данните

Нашият екип от сертифицирани специалисти комбинира различни подходи за управление на данни, което гарантира, че вашето решение ще бъде създадено по възможно най-добрия начин. Архитектите ни проектират и контролират целия процес по имплементирането на решенията за управление на данни. Освен това те могат да ръководят или да се присъединят към съществуващ екип, за да подпомагат анализа на данни, моделирането и проектирането на data warehouses и да проследят изпълнението на ръководствата за имплементация на техническите екипи, ако е необходимо.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас