Съвременни решения за управление на данни

Разработване и тестване на данни

Независимо дали имате нужда от ново решение за управление на данни или искате да модернизирате съществуващата си инфраструктура, нашият Data Center of Excellence (DCоE) екип е тук, за да ви помогне.

Създаваме data warehouses за извличане на класически доклади и data lakes за съхранение и анализ на всички ваши данни. Едно решение за управление на данни е толкова добро, колкото данните в него. Нашият цялостен процес на тестване гарантира, че вашите решения предоставят качествени и използваеми данни за нуждите на екипа и системите ви.

Разработване на data warehouses

Съхраняване на данните ви

Без значение дали имате нужда от on-premise data warehouse, или искате да го изградите в cloud среда като AWS, Azure или GCP, ние можем да разработим data warehouses с най-добрите аналитични бази данни на пазара. В работата си използваме голямо разнообразие от собствени, cloud и open-source ETL инструменти, съчетавайки ги с добре познати методи и архитектури като Kimball, Inmon и Data Vault, за да осигурим най-високо качество и ефективност на данните.

Разработване на big data

Големите организации работят с големи масиви от данни

Разработваме решения, които овладяват силата на big data. Използваме разилични технологии – Apache Spark, Databricks, cloud-native, ETL инструменти и serverless, за да обработваме и анализираме огромни масиви от данни и по този начин да помогнем на вашата организация да взема решения, подкрепени от данни.

Тестване на данни

Доверете се на качеството на вашите данни

От решаващо значение за изграждането на работещи решения за управление на данни е качеството на вашите данни. Без качествени данни докладите губят смисъла си, machine learning моделите предоставят некоректни прогнози. Накратко тестването и валидирането на данни е от съществено значение за всяко съвременно решение за управление на данни. Нашите експерти познават отлично cloud платформите и имат опит в автоматизираното тестване и осигуряването на качеството на данните.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас