Преместете данните си в cloud среда

Миграция на данни

Анализираме вашите данни, насочваме ви към подходяща за вашия бизнес стратегия за миграция и ги трансферираме към най-подходящата cloud платформа.

Миграцията на данни е от решаващо значение при прехвърлянето на вашите бизнес системи към публичния cloud. Това е и един от най-трудните етапи на трансфера към cloud средата, в който много неща може да се объркат, ако не е извършен правилно. Ние имаме задълбочен опит в Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Amazon Web Services (AWS).

Стратегия за миграция на данни

Формулиране на ясна стратегия за миграция

Успешната миграция започва с изграждането на добра стратегия. Първо вникваме във вашите бизнес нужди. Искате ли да запазите досегашните си системи, или искате да мигрирате към нещо съвсем ново? А може би се нуждаете само от lift and shift миграция? Независимо от вашите нужди, нашият екип може да ви помогне да създадете стратегия, която е подходяща за вашия бизнес и отговаря на вашите изисквания.

Анализ на миграцията на данни

Анализиране на всеки аспект на миграцията

След като имате ясно дефинирана стратегия, е време за задълбочен анализ на данните, които трябва да бъдат мигрирани. Ние проучваме обема на данните, метаданните, символите, часовата зона, performance baselines, решенията за възстановяване след бедствия, stored procedures, data loads, мрежовите връзки и т.н. Този анализ ни дава солиден технически преглед и подробно описва стъпките, които трябва да предприемем, за да завършим миграцията.

Тестване на миграцията на данни

Тестване на всеки етап

За да се уверим, че миграцията върви гладко, създаваме тестова среда в съответния cloud. След това извършваме тестово прехвърляне на данни, за да изчистим евентуални проблеми по време на действителното прехвърляне. После тестваме data flows, връзките в приложенията, мащабируемостта, поведението на приложенията, BI докладите и функционирането на базата данни. Освен това тестваме и бизнес логиката, съхранена в базата данни, за да се уверим, че те могат да бъдат използвани в новата среда.

Мигриране на данни

Трансфер на данните ви по безопасен и ефективен начин

След като сте изпълнили всички стъпки, описани досега, най-накрая е време за същинската миграция. Въз основа на най-подходящия за вашия бизнес подход нашите експерти изпълняват процеса на миграция и ви подпомагат по време на периода на стабилизиране. Ние следим решението за възстановяване след бедствия и тестването, като същевременно подпомагаме екипите, работещи по приложенията, докато всички приложения започнат да функционират оптимално и клиентите се чувстват комфортно в новата ви среда.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас