Създаваме дизайн за специфично поведение

Поведенчески дизайн

Дизайнът, ориентиран към човека се справя отлично с определянето на неудовлетворените потребителски нужди. Това, което този вид дизайн пропуска, е причината за конкретно поведение. Защо хората правят това, което правят? Защо не правят дадено нещо?

Поведенческият дизайн (behavior design) дава отговор на тези въпроси и ни позволява да разберем потребителското поведение и да създадем по-ефективен дизайн. Постигаме това, като разглеждаме взаимодействията през призмата на невронауката, базирана на доказателства. 

Преглед на научната литература

Проучване на литературата

За да създадем дизайн на поведението, първо проучваме това поведение от научна гледна точка. За тази цел се обръщаме към трудовете в областта на бихевиоризма и невронауката. Подходът ни се различава от този на много други дизайн екипи и е важна стъпка от нашия дизайн процес. Въпреки че разполагаме със собствен архив с проучвания, ние правим и преглед на новите научни изследвания в областта за всеки проект, свързан с дизайн на поведението. По този начин гарантираме, че работата ни се основава на най-съвременните изследвания.

Поведенчески анализ и уъркшопи

Тълкуване на резултатите от проучването

Анализът на резултатите от нашето проучване ни помага да се запознаем с реалното поведение на хората. Поведенческият анализ може да бъде направен самостоятелно или като част от уъркшоп. Подобно на уъркшопите по human-centered design, поведенческите уъркшопи се провеждат по няколко различни начина в зависимост от проекта и организацията.

Подход към потребителското поведение

Определяне на план за действие

Подходът към потребителското поведение обединява всички компоненти на поведенческия дизайн. Въз основа на нашите проучвания, анализ, поведенчески профил и продуктови изисквания правим препоръки за развитието на продукта. Тези препоръки обикновено са свързани с продуктовата идентичност, но могат да бъдат и под формата на допълнителни изисквания.

Изисквания към продукта

Създаване на дизайн според потребителското поведение

Продуктовите изисквания през призмата на поведенческия дизайн са много различни от тези, с които работи екипът от разработчици. Изискванията към поведенческия дизайн се фокусират повече върху това как потребителите използват даден продукт и върху поведението, свързано с това действие. Изискванията са съобразени не само с това какво искаме да бъде потребителското поведение, но и с това какво е то в действителност.

Дизайн на продуктовата идентичност

Дефиниране на продуктовото поведението

Дизайнът на продуктовата идентичност (product personality design) размива границите между поведенческия дизайн и дизайн стратегията. Той минава отвъд работата по определянето на същността на продукта. Въпреки че продуктовата идентичност взима предвид същността на продукта, тя включва и основните му качества през призмата на поведенческите науки. Като уточним как трябва да се държи продуктът, основавайки се на нашето проучване на  поведението на потребителите му, можем да създадем дизайн на продукт, който е толкова полезен, колкото и функционален.

Свържете се с нас