Формулиране на визия за вашите дигитални продукти и услуги

Дизайн стратегия

За да можем да решаваме проблемите, които вече са идентифицирани, е изключително важно да разберем както техния контекст, така и този на вашия бизнес.

С помощта на задълбочени уъркшопи за определяне на дизайн стратегията, прототипи на визията и сравнителен анализ на потребителското преживяване придобиваме цялостен поглед върху вашия бизнес, неговата насока и отличителни качества. След това ви помагаме да изградите подходяща стратегия за дизайна и визията на вашия продукт или услуга. 

Уъркшопи за изготвяне на визия

Открийте същността на продукта

Уъркшопите за изготвяне на визията задават тона и посоката на целия продукт или услуга, за които правим дизайн и в последствие разработваме. Продължителността на тези уъркшопи варира от половин ден до няколко дни в зависимост от мащаба на проекта. Те се основават на сътрудничество и брейнсторминг упражнения. Целта на уъркшопите за изготвяне на визия е основните заинтересовани страни да излязат от зоната си на комфорт и да визуализират потенциала на вашия продукт. Освен това в тези уъркшопи изграждаме основата на дизайн стратегията и започваме да определяме същността на продукта. 

Изготвяне на прототип на визията

Покажете визията си, вместо да я разказвате

Прототипите са концептуалните автомобили на дигиталния свят. Целта им е спечелят одобрението на заинтересованите страни и да измерят колко атрактивен е вашият продукт. Тези прототипи се създават със завършен потребителски интерфейс (UI), с който може представите визията на продукта си пред инвеститорите. Наличието на прoтотип, върху който може да се клика, е много по-ценен инструмент от обикновена продуктова презентация.

Сравнителен анализ на потребителското преживяване

Дефинирайте как да измервате успеха

Крайната цел на сравнителния анализ (experience benchmarking) е да разгледа различни потребителски преживявания и да ги съпостави с определена мерна единица за успех. Това се случва по няколко различни начина. Ако обновяваме съществуващ продукт, разглеждаме актуалното потребителско преживяване, за да определим какво работи и какво не. Освен това разглеждаме и продуктите на вашите конкуренти и правим същия анализ. Разглеждаме и аналогични преживявания – това са потребителски преживявания, които не са непременно със същата насоченост, но могат въпреки това да ни помогнат да разберем очакванията на потребителите.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас