Разпознаване на неудовлетворените нужди и идентифициране на проблема

Фундаментални изследвания

Преди да разрешите даден проблем, първо трябва да разберете какъв точно е той. След това трябва да знаете кой се среща с този проблем.

 Какви са истинските му нужди? Къде изпитва затруднения? С помощта на фундаментални изследвания (foundational research) и дизайн мислене нашият дизайн екип намира отговорите на тези въпроси и предлага възможни решения.

Качествени изследвания

Емпатия към потребителя

Качествените изследвания са в основата на всичко, което правим в дизайн практиката ни, основана на доказателства. Нашият подход ни отвежда в реална среда, където наблюдаваме потребителите в контекста, в който използват продукта или услугата. Това ни дава представа за това какво правят и как го правят и разкрива всички проблеми или затруднения, с които се сблъскват. Извършвайки фундаментални изследвания с етнографска насоченост, ние се фокусираме върху потребителя и неговата история, което ни води до разкриване на неудовлетворените му нужди. За да разберем по-добре цялостния образ на потребителя, разглеждаме както типичните потребители, така и  тези, които ще използват продукта или услугата до пълния му потенциал.

Проучване на заинтересованите страни

Идентифициране на организационни проблеми

Проучването на заинтересованите страни (stakeholder research) е много сходно с качествените изследвания – двете имат етнографски характер. Разликата е в това кого наблюдаваме и защо. При проучването на заинтересованите страни вниманието ни е насочено към ключови лица в организацията (а понякога и извън нея), които играят роля за успеха на даден продукт или услуга. Нашата цел при проучването на заинтересованите страни е да разберем какви са техните нужди. Също така разглеждаме цялостно организацията, като търсим потенциални разногласия между екипите, които биха могли да повлияят на останалата част от компанията.

Количествени изследвания

Аналитични и интуитивни данни

Заключенията от нашите качествени изследвания и проучванията на заинтересованите страни обикновено са много общи поради броя на интервюираните хора. Количествените изследвания са точно обратното, тъй като са изцяло фокусирани върху спецификата. Ние използваме количествени изследвания, за да придобием допълнителна, конкретна представа за ситуациите, свързани с даден продукт. Правим количествен анализ, за да допълним резултатите от качествените изследвания и проучванията на заинтересованите страни. Въпреки че никога не разчитаме единствено на данни в дизайнерската ни работата, те допринасят за по-ясна картина на цялостния проблем, който решаваме.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас