Създаване на функционална софтуерна екосистема

Системна интеграция

Екипът ни гарантира, че всички ваши софтуерни инструменти са интегрирани ефективно и сформират цялостна платформа, която движи бизнеса ви напред.

При наличието на толкова много различни инструменти, които съставят софтуерната екосистема, да се гарантира съвместимостта на компонентите, е сложен процес. Необходим е значителен опит в разработването на API, в DevOps и стратегиите за автоматизация и ние разполагаме с него.

Системната интеграция накратко

Многото предимства на системната интеграция

Процесът на обединяване на всички различни подсистеми в една цялостна структура се нарича системна интеграция. Обединяването на CRM, CMS, ERP и cloud архитектури в една система дава много предимства на бизнеса ви. Интегрираната система ускорява времето, за което продуктът ви достига пазара (time to market), намалява разходите за съхранение и като цяло запазва печалбата ви. Също така гарантира използването на по-надеждни протоколи за сигурност и опростява поддръжката и бъдещите версии, което означава, че продуктът ви работи по-добре и с по-малко прекъсвания.

Интеграция в публичния cloud

Вашите данни на едно място

Интеграцията в публичния cloud свързва всички ваши приложения, среди, хранилища и системи в една cloud-based система, която може да бъде достъпена от множество устройства във вашата мрежа. Прилагането на този подход предотвратява разпиляването на данните ви, подобрява свързаността и може значително да рационализира бизнес процесите ви. Независимо дали се нуждаете от cloud-to-cloud, cloud-to-on-premises или комбинация от двете, нашите опитни архитекти ще създадат подходящата инфраструктура, която работи за вашия бизнес.

Автоматизирана интеграция

Ефективен подход към корпоративната интеграция

За компаниите, които се опитват да постигнат бизнес цели в голям мащаб, традиционният подход към интеграция може да се окаже сериозна пречка. Обикновено той е свързан с високи изисквания за поддръжка и липса на стандартизация и възможност за повторно използване, от които се нуждаят големите организации. От друга страна, автоматизираната интеграция ограничава нуждата от поддръжка, увеличава ефективността и скалируемостта и постига всичко това с по-малко грешки. 

DevOps

Съвместна работа на разработчиците и оперативните екипи

DevOps обединява разработчиците и оперативните отдели на вашата организация. Като автоматизира процесите на софтуерна разработка, DevOps позволява на екипите да изграждат, тестват, публикуват и управляват работните натоварвания по-бързо и по-надеждно. Присъствието на DevOps във вашия бизнес план ви помага да ограничите разходите и да подобрите печалбата си. В MentorMate ние разделяме нашата DevOps практика на пет основни елемента: автоматизация, cloud-native, култура, сигурност и възможност за наблюдение. 

Свържете се с нас