Съвременно потребителско преживяване

Имплементация на DXP

Технологиите и съдържанието са в основата на съвременното потребителско преживяване, дори отвъд уеб и мобилните приложения. 

Имплементирането на DXP (digital experience platform) дава възможност да модернизирате маркетинговия си технологичен стак. Ключът към успеха се крие в ревизията на настоящите системи, интеграцията на услуги и преобразяването на съдържанието с помощта на обектно-ориентиран подход. Крайният резултат е постигането на ефективност, гъвкавост и скалируемост.

Моделиране на съдържанието

Третирайте съдържанието като данни

Най-вероятно вече знаете, че съдържанието е основата на успеха. Данните са парцелът земя, върху който започвате да градите. Тъй като модерните DXP решения са обектно-ориентирани системи за управление на съдържание, те третират даденото съдържание като данни, които трябва да бъдат скалируеми. Моделът на съдържанието визуализира как то е структурирано във вашата екосистема и как се скалира. Това го прави изключително важен фактор за успешната DXP имплементация.

Системна интеграция и разширяване

Най-подходящите инструменти за вашия бизнес

Всеки бизнес има своите уникални нужди по отношение на управлението и предоставянето на съдържание. Съвременните DXP решения функционират с помощта на APIs и микросървиси и ви дават свободата да използвате само подходящите за специфичните ви нужди инструменти и услуги. Интеграцията на DXP в екосистемата на екип, отговарящ за съдържанието на ентърпрайз компания, предлага множество възможности.

Миграция на съдържание

Модернизиране на системите за съдържание

Съдържанието често е разпръснато между множеството системи на дадена организация. Миграцията от остарели системи за управление на съдържание, бази данни и файлови системи към DXP звучи като трудна задача, но с помощта на data engineering и автоматизация можем да ускорим миграцията и да осигурим плавното и навременно имплементиране.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас