Подобрете екосистемата на дигиталното съдържание

DXP стратегия

DXP (digital experience platform) не е самостоятелно софтуерно решение, а е част от цялостната екосистема, специфична за дадена компания, и управлението на нейното съдържание.

Изграждането на правилната DXP стратегия започва с осъзнаването на целите на вашето съдържание, операциите и техническата ви инфраструктура. Следващата стъпка е оформянето на цялостна стратегия, включваща бизнес стратегия и цели, маркетинг и персонализация. Една добра DXP стратегия трябва да бъде възможно най-семпла.

Екосистема на съдържанието

Създаване на екосистемата на съдържанието ви

Съдържанието на всяка компания съществува в технологична екосистема, която покрива множество бизнес изисквания. Всички компоненти на тази екосистема трябва добре да се напасват и интегрират едни към други, за да предложат идеалното потребителско преживяване. Системите за управление на дигитални активи, personalization engines и search appliances трябва да работят в тандем.

Топология на съдържанието

Проследяване на вашето съдържание

С разрастването на дадена компания съдържанието ѝ се разпръсва между различни инструменти и хранилища, което води до проблеми с поддръжката и достъпността му. Топологията отбелязва местоположението на съдържанието, структурата и йерархията в цялостния работен процес. Също така обединява управлението на съдържанието и успешната му миграция.

Работни процеси и управление на съдържанието

Управляване на вашето съдържание

Ефективните модели на работни процеси и управление на съдържанието допринасят за поддържането на ефективността, сигурността и покриването на изискванията в дадена организация. Ревютата, одобренията и достъпността изискват цялостен подход към разнообразните изисквания на екипите в компанията.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас