Експерти в Agile разработката, нашите проектни мениджъри, бизнес анализатори и сертифицирани Scrum Master-и свързват визията ви за продукта с техническата експертиза на нашия екип. Нашите проектни мениджъри определят големината и обхвата на вашия софтуер, предвиждат разработката и разбиват задачите на постижими по-малки цели, които са съобразени с графика и цената на проекта. Прозрачността е осигурена, а вие сте включени във всеки един етап на разработка на продукта ви.

  • Requirements Documentation
  • Feature Definition
  • Feature Prioritization
  • Roadmap Creation
  • User Story Composition
  • Backlog Grooming
  • Sprint Leadership
  • Resource Management

Tools & Technologies

Skype
Slack
Jira logo
Jira
GoToMeeting