Следвайки най-добрите практики в софтуерното тестване, нашите анализатори работят с вашия екип, за да идентифицират, решат и предотвратят проблеми, свързани с качеството на софтуера ви, чрез персонализирана комбинация от ръчно тестване, проверка на съвместимостта, тестване на ефективността, автоматизирано тестване и непрекъсната интеграция. МенторМейт предлага и самостоятелна оценка на качеството и framework за автоматизация, създаден да ви помогне да управлявате разходите си, да намалите времето за пускане на пазара и да увеличите обхвата на тестването.

  • QA Evaluation
  • QA Strategy
  • Automation
  • QA Execution

Tools & Technologies

Selenium
SoapUI
Cucumber
Robotium
SpecFlow
Apache JMeter
LoadUI
Bamboo
Jenkins
Jenkins
Kibana
LogStash
Logstash
Visual C#
Appium
Xamarin
Java
HP LoadRunner