С помощта на нашите експерти може да дефинирате инвестиционния потенциал, да определите набора от технологии, да изчислите разходите и сроковете, необходими за стартиране и поддръжка на решението ви. Като първа стъпка преди създаването или пренаписването на софтуерен продукт, ние правим персонализирана консултация, за да се запознаем със съществуващите предизвикателства и предвиждаме как да минимизираме рисковете, свързани с използването на съществуващия код, ако има такъв.

  • Market Segmentation
  • Competitive Analysis
  • Architecture Consulting
  • Code Analysis
  • Monitoring
  • Server Maintenance