От създаването на UX до изпълнението му чрез визуален дизайн, екипът ни предоставя експертиза във всички фази – от proof-of-concept prototyping до пълно трансформиране на решението ви. Следвайки дизайн подход, основан на участието на всички заинтересовани страни, ние си сътрудничим с екипите ви за създаването на usability testing, task/decision flows, wireframes и clickable prototypes, които да съответстват на сложните връзки и зависимости във вашия бизнес.

  • User Research
  • Information Architecture
  • Wireframing
  • Prototyping
  • Visual Design
  • Usability Testing
  • Heuristic Review
  • Production Support

Tools & Technologies

Sketch
InVision
Craft
Adobe CC