Персонализираната уеб разработка предлага много възможности за бизнеса и му позволява да предоставя гъвкави и съвместими за всички платформи решения. Използвайки нови подходи за уеб разработка като PWA, ние обединяваме front-end, back-end и архитектурните възможности, за да отговорим на всяка ваша бизнес нужда и да подобрим времето за изпълнение.

Tools & Technologies

Angular
Polymer
HTML5
CSS3
jQuery
jQuery
Bootstrap
Firebase
Mocha
Spring
.NET
Ruby on Rails
PHP
Node.js
Python
MS SQL Server
Oracle Database
MySQL
PostgreSQL
Apache Cassandra
MongoDB
Redis
React
Java
SQLite