Senior Cloud Engineer, CCOE Team Member, and DevOps Culture Expert

Велико Иванов

Cloud Architect, MentorMate

Като Senior Cloud Engineer в МенторМейт, Велико е част от нашия Cloud Center of Excellence (CCOE) екип. Към момента той притежава няколко сертификата, както за Amazon Web Services, така и за Microsoft Azure. Тези сертификати включват AWS Certified Solution Architect Associate, Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert, Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert, Microsoft Certified: Azure Administrator Associate и Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate.

Професионалните интереси на Велико са насочени към сигурност, networking, DevOps култура и CI/CD pipelines.

This site is registered on wpml.org as a development site.