Focused Hard Worker & Self-Improver

Димитър Търкаланов

MentorMate Alumni

Професионалния си път Димитър започва като системен администратор, но 2 години по-късно завива към софтуерното тестване, където се развива и до днес. Опитът му е свързан с телекомуникациите, електронната търговия и здравеопазването, а себе си определя като екипен играч със силна вътрешна мотивация и добри организационни и комуникационни умения.

През 2017 г. Димитър става част от QA екипа на МенторМейт като QA Analyst, но впоследствие преминава към автоматизираното тестване. Управлява automation процеси и дейности, лийд е в два automation проекта, както и надгражда създадения от МенторМейт automation framework. Също така той изгражда цялостни Continuous Integration решения от нулата и е един от лекторите във вътрешния ни Automation Training.

Димитър планира да продължава развитието си в автоматизираното тестване и да предоставя цялостни automation решения за enterprise клиенти. Има също желание да надгражда уменията си в security и performance testing, да овладее Python, както и да разширява познанията си по Java, Maven, TestNG, Jenkins, GIT, Selenium, Appium и релационни бази данни.

Когато стане дума за любимите му дейности в свободното време, той споделя загадъчно, че “свободното време е лукс, който не всеки може да си позволи.”

This site is registered on wpml.org as a development site.