за Eлеонора

Compliance Guru & Groundbreaker

Eлеонора Георгиева
VP of Delivery, MentorMate
София, България

Като Vice President of Delivery в МенторМейт, Елеонора успява успешно да комбинира двете си най-силни умения – разработка на софтуер и ръководене на хора. И благодарение на тях предоставя успешни решения на клиентите на компанията.

Тя е мениджър на Android и Java отделите, комуникира директно с клиентите на МенторМейт, има отлични умения за разработване на Java и Android приложения и обича да помага на екипа си при избора на подходящи платформи и в решаването на сложни проблеми, за да се покрият в максимална степен нуждите на клиентите.

Елеонора е един от първите членове на екипа на МенторМейт в България, като и до днес с удоволствие подпомага екипа и клиентите на компанията при изграждането на успешни enterprise решения.