Красимир Николов
Director of Software Development - LAMP & Front-End, MentorMate
София, България

Linux Enthusiast

Като Директор на LAMP и Front-End отделите в МенторМейт Красимир обича ежедневно да предизвиква себе си с разнообразни задачи и отговорности. Неговата най-голяма цел е да развие както техническите, така и меките умения на всеки един член на екипа му, като в същото време предоставя висококачествен код във възможно най-кратки срокове на клиентите на компанията. Красимир е добър ментор и се включва активно в процеса по подбор за екипа му.

Той често участва в проследяването на процесите по различни проекти и следи за осигуряването на безпроблемното им протичане. Идентификацията на потенциални проблеми преди тяхното настъпване, както и вземане на най-правилните решения за елиминиране на рисковете, са част от ключовите аспекти от работата на Красимир. Едно от най-ценните му качества е способността му да мисли креативно и винаги да предлага бързи решения.

По време на дванайсетте си години професионален опит Краси е натрупал съвременни технически познания и изключителни лидерски умения. Той е винаги осведомен за новостите в сферата и това му позволява да изгражда сложни архитектурни решения и да гарантира успешното развитие на всеки софтуерен проект.